HMS-kurs innen offshore

Arbeidsmiljøloven setter fokus på kursing innen Helse, miljø og sikkerhet. Her finner du HMS-kurs spesielt rettet mot offshore. Disse tar for seg for eksempel; HMS-regelverk, internkontroll, miljø og kvalitetsstandarder på arbeidsplassen, verneombudsarbeide, kurs for AMU medlemmer osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er ute etter.

Pusteluft for HMS-rådgivere

Vi tilbyr kurs i pusteluft for HMS-rådgivere. Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer. Hovedmålet med kurset er å skap gode holdninger og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr

Pusteluft for HMS-rådgivere - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i pusteluft for HMS-rådgivere - bedriftsinternt. Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer. Hovedmålet med kurset er å skap gode holdninger og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rogaland Rogaland 1 dag Avtales kr

HMS grunnkurs verneombud - offshore

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud - offshore. Kurset gir verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.05.2024 (+4) 4 dager13.05.2024 (+4) 13.700 kr
Drammen Drammen 21.05.2024 (+3) 4 dager21.05.2024 (+3) 13.700 kr
Hele landet Hele landet 4 dager 12.200 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 12.200 kr

HMS grunnkurs verneombud - offshore (engelsk)

This course provides the safety officer with training according to the Work Environment Act, the Framework Regulations and amended regulations so that the respective duties can be performed in a satisfactory manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 40 timer 13.200 kr
Drammen Drammen 40 timer 13.200 kr

NOROG Basic safety training course - english

Vi offer NOROG basic safety training course in english. Motivate each participant to actively contribute to an improved and safer working environment. Emphasis is on preventative measures that can hinder personnel injury environmental and material damage.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 days

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 4 dager
Stavanger, ResQ Stavan... Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø, Bodin VGS Bodø 2 dager
Bodø, Oppmøte på sikke... Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger, Stavanger 2 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Verne- og miljøarbeid offshore grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljøarbeid offshore. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha den nødvendige kompetanse arbeidsmiljøloven krever av verneombud, ledere og representanter i AMU, slik at de kan praktisere sine verv på en fullgod måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 4 dager
Bergen, I lokalene til... Bergen 4 dager
Bergen, KIS Vest AS Bergen 4 dager
Bergen, Samme bygg som... Bergen 4 dager
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 4 dager
Bergen, Bergen 4 dager
Drammen Drammen 4 dager
Horten Horten 5 dager
Stavanger Stavanger 4 dager
Trondheim Trondheim 4 dager

Verne- og miljøarbeid offshore grunnkurs - e-læring

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljøarbeid offshore som e-læring. Målsettingen er at etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha den nødvendige kompetanse arbeidsmiljøloven krever av verneombud, ledere og representanter i AMU, slik at de kan praktisere sine verv på en fullgod måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager

HMS Verneombud offshore - nettkrus

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud offshore som nettbasert undervisning via Zoom. Målsettingen er å gi verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.04.2024 (+1) 4 dager22.04.2024 (+1) 10.200 kr
Nettkurs / nettstudie 10.06.2024 4 dager 10.06.2024 10.200 kr

Beredskapstrening og -øvelser

Kurset skal styrke evnen til å gjennomføre aktiviteter som øker beredskapskompetanse på en systematisk måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2024 1 dag28.11.2024 4900 kr
Oslo, Oslo Oslo, Oslo 12.09.2024 1 dag12.09.2024 4900 kr
Sandnes Sandnes 27.06.2024 1 dag27.06.2024 4900 kr

Håndtering av beredskapssituasjoner med proaktiv metode

Kurset skal gi deltakerne innsikt i struktur for proaktiv håndtering av beredskapssituasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2024 1 dag27.11.2024 4900 kr
Oslo, Oslo Oslo, Oslo 11.09.2024 1 dag11.09.2024 4900 kr
Sandnes Sandnes 26.06.2024 1 dag26.06.2024 4900 kr

Systematisk beredskapsarbeid

Kurset skal gi deltakerne evnen til å styre og gjennomføre et systematisk beredskapsarbeid. Kurset er rettet mot ledere og ansatte med ansvar for risikostyring, HMS og beredskapsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.11.2024 1 dag26.11.2024 4900 kr
Oslo, Oslo Oslo, Oslo 10.09.2024 1 dag10.09.2024 4900 kr
Sandnes Sandnes 25.06.2024 1 dag25.06.2024 4900 kr

Stillasbruker

Vi tilbyr stillaskurs. Hovedhensikten med stillaskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer stillaser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 1 dag 2550 kr
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 1 dag 2550 kr

Stillasbygger 2–5 meter

Dette kurset er for alle som skal montere, demontere eller endre stillaser med plattformhøyde fra to til fem meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 2 dager 4750 kr
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 29.04.2024 (+6) 2 dager29.04.2024 (+6) 4750 kr
Sandefjord Sandefjord 2 dager 4750 kr

Stillasbygger 5–9 meter

Dette kurset er for alle som skal montere, demontere eller endre stillaser med plattformhøyde fra fem til ni meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 2 dager 9050 kr
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 29.04.2024 (+6) 2 dager29.04.2024 (+6) 9050 kr

HMS for ledere

Målrettet HMS-arbeid er arbeidsgiverens ansvar. Kurset «HMS for ledere» skal gi ledere en innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er lagt opp i tråd med det som i følge arbeidsmiljøloven er intensjonene med opplæring for arbeidsgivere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ta kontakt for informasjon 750 kr