HMS grunnkurs verneombud - offshoreKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Sør-Trøndelag, Trondheim
Sør-Trøndelag
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 11.300

Vi tilbyr HMS grunnkurs for verneombud - offshore. Kurset gir verneombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredstillende måte.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

Kursinnhold:
• Arbeidsmiljøloven med forskrifter
• Gjennomgang av aktuelle forskrifter og standarder rettet mot petroleumsvirksomheten
• Fysiske miljøfaktorer - støy - belysning - klima - kjemisk eksponering m.v.
• Praktisk verne- og miljøarbeid offshore
• Internkontroll og kvalitetssikring
• Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i HMS-sammenheng
• AKAN-rusforebyggende arbeid
• Gruppearbeid med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker HMS grunnkurs for verneombud - offshore