HMS-kurs for verneombud - bedriftsinterntKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt HMS-kurs for verneombud. HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer. Undervisningsformen blir en veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Kursinnhold:
• Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet
• Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Systematisk HMS-arbeid
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS
• Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsverk

Praktiske opplysninger:
Kurset er på normert 40 timer og gjennomføres over 2 lange dager komprimert med tilleggsoppgaver, med noe selvstudie og hjemmeoppgave m/innlevering. Enkelte faggrupper / arbeidsmiljøer kan få godkjent en kortere versjon av verneombud, som gjennomføres over 2 sammenhengende dager fra kl 08:00 - 16:00. Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Vi anbefaler at alle som vurderer å ta denne versjonen av verneombudskurs, om å ta kontakt med sitt lokale arbeidstilsyn for å få bekreftet om det er mulig i deres virksomhet.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt