Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som har til formål å fremme arbeid og samarbeid om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.

Organisasjonen har informasjon, opplæring og faglig veiledning som sentrale oppgaver samt bistå arbeidstakere og arbeidsgivere og deres organisasjoner i miljøarbeidet. Virksomheten baseres på et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, andre organisasjoner og offentlige myndigheter.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU

Vi tilbyr kurs i arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU. Kurset gir grunnlag for å bli en aktiv og løsningsorientert deltaker i AMU. Du får kunnskap om og innsikt i AMUs ulike roller og oppgaver, blant annet når AMU er rådgivende og når det kan fatte vedtak.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 4.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 4.500 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag fra 4.500 kr  

Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU - online

Vi tilbyr kurs i arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU - online. Kurset gir grunnlag for å bli en aktiv og løsningsorientert deltaker i AMU. Du får kunnskap om og innsikt i AMUs ulike roller og oppgaver, blant annet når AMU er rådgivende og når det kan fatte vedtak.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.11.2021 1 dag16.11.2021 fra 4.500 kr  

Arbeidsmiljø til sjøs

Kurset er basert på skipssikkerhetslovens bestemmelser om HMS. Opplæringen dekker forskriftens krav til innhold og varighet, og gir innføring i systemkravene som stilles i ISM-koden. Det legges vekt på hvilke metoder deltakerne kan ta i bruk for å utvikle arbeidsmiljøet.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager fra 8.100 kr  

Arbeidsmiljø til sjøs - online

Kurset er basert på skipssikkerhetslovens bestemmelser om HMS. Opplæringen dekker forskriftens krav til innhold og varighet, og gir innføring i systemkravene som stilles i ISM-koden. Det legges vekt på hvilke metoder deltakerne kan ta i bruk for å utvikle arbeidsmiljøet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager fra 8.100 kr  

Arbeidsmiljøkongressen 2022

Arbeidsmiljø etter pandemien – hva nå? Arbeidsmiljøkongressen 2022 finner sted våren i Grieghallen i vakre Bergen. Vi gleder oss Vi gleder oss til endelig å kunne treffes fysisk!

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2022 2 dager26.04.2022 fra 9.100 kr  

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for deg som ikke er jurist. Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager fra 7.600 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.11.2021 3 dager23.11.2021 fra 7.600 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager fra 5.900 kr  

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring - online

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for deg som ikke er jurist. Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.09.2021 3 dager28.09.2021 fra 7.600 kr  

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring - online

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for deg som ikke er jurist. Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.09.2021 3 dager28.09.2021 fra 7.600 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>