Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som har til formål å fremme arbeid og samarbeid om helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.

Organisasjonen har informasjon, opplæring og faglig veiledning som sentrale oppgaver samt bistå arbeidstakere og arbeidsgivere og deres organisasjoner i miljøarbeidet. Virksomheten baseres på et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, andre organisasjoner og offentlige myndigheter.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU

Vi tilbyr kurs i arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU. Kurset gir grunnlag for å bli en aktiv og løsningsorientert deltaker i AMU. Du får kunnskap om og innsikt i AMUs ulike roller og oppgaver, blant annet når AMU er rådgivende og når det kan fatte vedtak.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.03.2020 1 dag10.03.2020 fra 4.500 kr  
Trondheim Trondheim 31.03.2020 1 dag31.03.2020 fra 4.500 kr  

Arbeidsmiljø til sjøs

Kurset er basert på skipssikkerhetslovens bestemmelser om HMS. Opplæringen dekker forskriftens krav til innhold og varighet, og gir innføring i systemkravene som stilles i ISM-koden. Det legges vekt på hvilke metoder deltakerne kan ta i bruk for å utvikle arbeidsmiljøet.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager fra 8.100 kr  

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for deg som ikke er jurist. Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 24.03.2020 3 dager24.03.2020 fra 7.600 kr  
Oslo Oslo 06.05.2020 3 dager06.05.2020 fra 7.600 kr  

Basic HSE-course - Arbeidsmiljøopplæring på engelsk

The course provides the participants with a general understanding of how Norwegian Health and Safety regulations are expected to be implemented in all work environments.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager fra 9.000 kr  
Stavanger Stavanger 3 dager fra 9.000 kr  

Den psykososiale tre-trinnsraketten

Når vi skal jobbe med psykososialt arbeidsmiljø, og de mange forskjellige problemene som kan oppstå her, er det viktig å ikke hoppe over fundamentet. Det er en del forutsetninger som må være på plass for at det skal være mulig å få til et godt psykososialt miljø.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.500 kr  

Endring og omstilling i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i endring og omstilling i arbeidslivet. Kurset gir innføring i hvilke faktorer som må være på plass for å få til en vellykket omstilling. Vi går igjennom de viktigste temaene innen jus, endringspsykologi, kommunikasjon og medarbeidermedvirkning.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr  

Grunnkurs - Arbeidsmiljøopplæring

Vi tilbyr grunnkurs - arbeidsmiljøopplæring. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne forståelse for hvordan HMS-arbeidet bør drives på arbeidsplassen. Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager fra 7.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.02.2020 3 dager11.02.2020 fra 7.100 kr  
Stavanger Stavanger 3 dager fra 7.100 kr  

Grunnkurs i arbeidsmiljø - 40 timer

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 03.02.2020 3 + 1 dag03.02.2020 fra 9.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.02.2020 (+1) 3 + 1 dag24.02.2020 (+1) fra 9.100 kr  
Stavanger Stavanger 09.03.2020 3 + 1 dag09.03.2020 fra 9.100 kr  
Trondheim Trondheim 03.02.2020 3 + 1 dag03.02.2020 fra 9.100 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>