Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anleggsbransjen webinarKursarrangør: Avonova Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager + e-læring
Pris: fra 7.490

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anleggsbransjen webinar. Kurset går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøloven, men tar også for seg det sentrale SHA-begrepet og byggherreforskriften.

Kurset imøtekommer kravet om 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljølovgivningen, og er tilpasset for å ta med viktige aspekter av HMS- og SHA-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Mer om kurset
Uavhengig av bransje stilles det krav i arbeidsmiljølovgivningen om opplæring og kompetanse for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver og ledere.

Dette kurset møter kravene om grunnopplæring og kan gjennomføres som et webinar over to dager (ledere) eller som et 40-timerskurs (webinar, e-læring og oppgave) for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er tilpasset bygg- og anleggsbransjen gjennom tilpassede eksempler og oppgaver, og særlig gjennom at den viktige byggherreforskriften blir gjennomgått: Mange i bransjen opplever det som vanskelig å skille mellom HMS og SHA, og å forstå hvorfor vi trenger to begrep – i dette kurset har vi som mål å oppklare dette, og gi deltakerne kunnskap om hvordan disse regelverkene skal følges hver for seg og sammen.

Kurset vektlegger dialog, erfaringsutveksling og gruppearbeid, og et viktig prinsipp i kurset er at deltakerne ikke bare skal tilegne seg kunnskap om regelverket, men også bygge en forståelse for hvordan et gjennomtenkt og samarbeidsbasert HMS-arbeid kan gjennomføres i praksis.

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle i bygg- og anleggsbransjen med krav om 40-timers opplæring:
• Verneombud
• Hovedverneombud
• AMU: Både arbeidsgivers og arbeidstakers medlemmer i arbeidsmiljøutvalget
Kurset passer også for andre med krav om opplæring:
• Arbeidsgiver
… og for andre som trenger eller ønsker kompetanse i HMS:
• Ledere
• HR-personell
• HMS-personell
• Tillitsvalgte

Sentrale tema i kurset
Kurset tar for seg HMS-kapitlene i arbeidsmiljøloven og forskriftene, og alle sentrale tema blir gjennomgått i webinardelen av kurset. E-læringsdelen av kurset består av moduler som repeterer disse temaene, men som også går gjennom noen tema enda grundigere, og i løpet av kurset vil deltakerne få testet kompetansen de har opparbeidet seg.

• Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Innføring i byggherreforskriften
• Rollene i HMS-arbeidet
• Rollene i byggherreforskriften (SHA)
• Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
• Arbeidsrelaterte skader og sykdommer
• Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften)
• Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS
• Kartlegging av arbeidsmiljøet, vernerunder m.m.
• Risikovurderinger
• Handlingsplan (oppfølging av risiko og mangler)
• Koordinering på bygg- og anleggsplass
• SHA-plan
• Det fysiske arbeidsmiljøet
• Kjemiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen
• Ergonomi og fysisk aktivitet
• Det psykososiale arbeidsmiljøet
• Sykefraværsarbeid i virksomheten
• Rus / AKAN – forebygging og oppfølging

Gjennomgang av de ulike temaene kan tilpasses noe i dybde og omfang med hensyn til kursgruppens sammensetning og ønsker.

Krav til forkunnskaper
Det behøves ingen forkunnskaper for å være med på Grunnkurs i arbeidsmiljø, men dette kurset tar utgangspunkt i arbeidshverdagen til dem i bygg- og anleggsbransjen. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-erfaring, men kurset skal også kunne gi påfyll til deltakere som allerede er kjent med stoffet.