Generelt Grunnkurs HMSKursarrangør: Direkte Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer. Krever ingen påmelding.
Varighet: 1 time
Pris: 1.990

Det generelle HMS kurset er for deg som ikke nødvendigvis er leder eller verneombud i bedriften, men likevel ønsker å dokumentere din kompetanse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dette kurset fungerer på samme måte som våre andre kurs, men har en mer generell tilnærming.

Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme. Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltagelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

Hvorfor kan et generelt HMS kurs være nyttig? Det er flere grunner til det:
• Skal du eller din bedrift svare på anbud, spesielt offentlige, stilles det ofte krav om å dokumentere at bedriften har et aktivt forhold til HMS.
• Mellomledere eller arbeidstakere med spesielt ansvar kan ha behov for HMS kunnskap
• Ofte kan HMS kurs være et godt tiltak i seg selv for et forbedret arbeidsmiljø
• Egen kompetanseutvikling

Innhold:
• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
• Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• Arbeidsmiljøfaktorer
• Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
• Inkluderende arbeidsliv

Kursmateriell:
På nett i sin helhet.

Eksamen/sertifisering:
Godkjent HMS kursbevis og en HMS verktøykasse.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Det var greit og lett å gjennomføre, vil sikkert bruke dere flere ganger til nett baserte kurs.
– Ruth Tenjum/ Motho AS