Reiseutgifter - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 time
Pris: 1.000

Reiseutgifter - Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise eller pendlerreise

Ved håndtering av reiseutgifter så vil den skattemessige behandlingen avhenge av om reisen er en arbeidsreise, yrkesreise eller besøksreise. Skillet vil både ha betydning for fradragsretten samt hvordan arbeidsgivers dekning av slike kostnader skal håndteres.

Dette er et vanskelig skille som det er viktig å ha kontroll over, og på dette nettkurset får du en grundig gjennomgang av regelverket.

Om våre nettkurs
Skattebetalerforeningens nettkurs gir oppdateringstimer og fyller kravene til etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater.

Når du har bestilt nettkurs har du seks måneder på å gjennomføre kurset. Etter gjennomført nettkurs sender vi deg kursbevis per e-post.

Nettkurset kan vises på datamaskin og mobile enheter. Kursene deles opp i sekvenser, og du må svare på ett spørsmål etter hver sekvens. Du kan ikke spole fremover i kurset, men du kan alltid spole tilbake, om det var noe du vil se igjen.