Nettkurs: Tap på fordringer 3 - Fordr. evne til å endre karakterKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1380

Når står fordringen i fare for å endre karakter? Og hvilke konsekvenser kan dette medføre? Kursnivået er tilpasset de som har gjennomført våre to tidligere kurs som gjelder tap på fordring, eller har god innsikt i temaet fra før.

Dette kurset inngår som ett av tre kurs vi har utviklet om temaet fradragsrett for tap på fordring. Kursene gir deg kompetanse til å vurdere om du har fradragsrett for en tapt fordring, i de tilfellene hvor det er uklart om vilkårene er oppfylt.

Kursene er bygd opp slik at du først får grunnleggende innsikt i temaet, før du går videre til mer komplekse problemstillinger på området. For best mulig læringsutbytte anbefaler vi at du tar kursene i anbefalt rekkefølge.

I dette kurset ser vi på hva som kan endre karakteren til en fordring og hvilke konsekvenser dette kan få. Vi går gjennom regelverket, og hvilke signaler som er kommet fra rettspraksis.

Målet er at du skal få full oversikt over de faktorene som kan endre fordringens karakter, slik at du kan avverge endringer som kan føre til avskjæring av fradragsretten.

Kurset er interaktivt og knyttet tett opp mot en gjennomgående case. I caset møter vi Reidun Felgen som eier et konsern som driver med ulike virksomheter knyttet til motoriserte kjøretøy. Konsernspissen, Bil & Mekk Holding AS, har gitt et lån på kr 2 000 000 til sitt datterselskap, med 5 % årlig rente. Datterselskapet gikk konkurs, men Bil & Mekk Holding AS fikk dekket det som var igjen av hovedstolen. I caset vil vi blant annet se på om rentene fortsatt er en del av fordringen slik at den er fradragsberettiget.

Innhold:

• Velkommen til Sticos nettkurs
• Introduksjon til case-oppgave og problemstilling
• Det rettslige grunnlaget
• Case-oppgave
• Avslutning

Nivå: Viderekommende.

Kursholdere: Øyvind Harila.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift
Revisor: 1 time skatte- og avgiftsrett