Sykepenger - vilkår og beregning - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.750

Kurset gir deg god oversikt over reglene i folketrygdloven kapittel 8.Du vil settes i stand til å finne ut av vilkår og beregning av utbetalinger når den som utfører arbeid eller yter tjenester til en virksomhet har sykefravær. Kurset består av to lange sekvenser og gir derfor tre timers oppdatering

Bli stødig i håndteringen av sykepenger - her lærer du både om vilkår og beregning

KURSINNHOLD
Kursets del 1
• oversikt og grunnleggende opplæring knyttet til vilkår for rett til sykepenger for arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og frilansere.
Kursets del 2
• beregning av sykepengenes størrelse både i arbeidsgiverperioden og fra trygden til arbeidstakere, samt fra trygden til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Målgruppen for kurset er alle som jobber med ansvar for beregning og/eller utbetaling lønn og ytelser ved sykdom, samt andre som yter rådgivning innen disse områdene