Nettkurs: Tap på fordringer 2 -Tilknytning fordring og virksomhetKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1380

Hvordan vurderer man tilknytningen mellom den fordringen som er tapt og den virksomheten som drives? Og hva kreves for at kravene til virksomhet oppfylles? Kursnivået er tilpasset de som har gjennomført vårt grunnleggende kurs om tap på fordringer, eller som har innsikt i tema fra før.

Dette kurset inngår som ett av tre kurs vi har utviklet om temaet fradragsrett for tap på fordring. Kursene gir deg kompetanse til å vurdere om du har fradragsrett for en tapt fordring, i de tilfellene hvor det er uklart om vilkårene er oppfylt.

Kursene er bygd opp slik at du først får grunnleggende innsikt i temaet, før du går videre til mer komplekse problemstillinger på området. For best mulig læringsutbytte anbefaler vi at du tar kursene i anbefalt rekkefølge.

I dette kurset ser vi på kravet til tilknytning mellom fordringen som er tapt og den virksomheten som skattesubjektet driver. Målet er at du skal kunne foreta en strukturert vurdering basert på de momentene som rettspraksis har stadfestet. Vi vil derfor ha fokus på tilordning, virksomhetskravet og til slutt tilknytningsvurderingen.

Kurset er interaktivt og knyttet tett opp mot en gjennomgående case. I caset møter vi Reidun Felgen som eier et konsern som driver med ulike virksomheter knyttet til motoriserte kjøretøy. For flere år siden lånte hun personlig ut penger til ett av datterselskapene i konsernet uten sikkerhet. Før gjelden ble innfridd gikk datterselskapet konkurs. I kurset vil vi gå systematisk til verks for å avgjøre om Felgen kan fradragsføre dette tapet på sin personlige skattemelding.

Innhold:

• Introduksjon til Caseoppgave og problemstillinger
• Gjennomgang av rettskildebildet
• Case
• Avslutning

Nivå: Viderekommende.

Kursholdere: Emma Nilsen Vonen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift
Revisor: 1 time skatte- og avgiftsrett