Personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 8 timer
Pris: 1.500

Kurset behandler hvordan manglende informasjons- og systemkvalitet vil kunne gi en rekke uønskede konsekvenser og skader så vel ideelle som økonomiske, både for enkeltindivider, virksomheter, organisasjoner og for samfunnslivet mer generelt.

Kursinnhold:
• Personvern
• Lovlighet og redelighet
• Formål og krav
• Kontrollbehov og personvern
• Roller og oppgaver
• Regelverk
• Ulike metoder
• Rettsavgjørelser
• Medbestemmelse og opplæring
• Referanser

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS / arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Personvernidealet og personvernlovgivningen dreier seg ikke bare om spørsmål om den enkeltes rett til å bestemme hvem som kan få tilgang til opplysningene, men innebærer også krav til hvordan personopplysninger skal behandles.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs om personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet