Eiendomsforvaltning - Seksjonering fra A til Å - nettstudietKursarrangør: Senter for Eiendomsfag
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det måtte passe deg
Pris: 6.250

Vi tilbyr kurs i Eiendomsforvaltning - Seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter - nettstudiet.

Simon Ulleland er advokat i advokatfirmaet Thommessen. Ulleland har bred kompetanse innen forvaltningsrett og eiendomsregulatoriske emner, og jobber særlig med alle typer spørsmål innenfor offentlig rett og plan- og bygningsrett. Han vurderer planprosesser, seksjoneringssaker, delesaker og følger opp bygningsmyndighetenes arbeid

Hva lærer jeg?
Formålet med denne modulserien er å gi deg oppdatert kunnskap om seksjonering - med særlig vekt på prosess, muligheter og fallgruver ved seksjonering av utviklingsprosjekter.

Temaer som vil gjennomgås:

• Seksjoneringssøknaden og kommunens saksbehandling
• Gjennomgang av utvalgte problemstillinger og sentrale nyvinninger i den nye eierseksjonsloven
• Særlig om seksjonering av utviklingsprosjekter
• Ulike modeller for organisering av parkeringsanlegg
• Tilleggsdelsmodellen
• Næringsseksjonsmodellen 1 og 2
• Anleggseiendomsmodellen
• Med mer

Kursets innhold:
Denne modulserien består av fire videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg til får du vårt Executive Summary om temaet samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater.

Dette får du:
• Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
• Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
• Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
• 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?
Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten..