Anleggsgartnerkurs i Italia

Anleggsgartneren arbeider med opparbeiding, stell, beplantning og vedlikehold av offentlige og private grøntområder som parker, gågater, idrettsanlegg, kirkegårder, lekeplasser, boområder, golfbaner og kulturlandskap. Arbeidsoppgavene er en blanding av gartner- og anleggsfag, så arbeidet kan bestå av å bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, gjerder og murer, samt legge brostein og heller i naturstein. Anleggsgartneren må kunne kjøre forskjellige typer maskiner og like å jobbe utendørs.

Soft LandArt Italy

For many years Norges grønne fagskole – Vea, has arranged a workshop for florists, gardeners and all others interested in plant materials and land art, in Italy. We have the great pleasure to invite you to our workshop in Italy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Italia Italia 20.04.2022 5 dager20.04.2022 Euro 256 /NOK 2500 kr