U-trinn: Programmering for lærere i ungdomsskolen - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 09:30 - 15:30
Varighet: 6 timer
Pris: 2.190
Neste kurs: 18.10.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs i programmering for lærere i ungdomsskolen. Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Informasjon:
Dette kurset vil forberede deg på bruk av programmering som en del av didaktikken i naturfag og matematikk. Kurset gir deg en myk innføring i programmering og vi ser på hvilken plass programmering har fått i LK20. Vi vil fokusere på "oppstart” av en programmeringsperiode og jobbe med å forsterke elementene som fører til algoritmisk tankegang. Vi ser på konkrete eksempler med blokkprogrammering i aktuelle fag og på aktiviteter uten datamaskin.

Det vil blir satt av god tid til å jobbe med oppgaver under kursøktene, enten individuelt, eller i grupper. Mellom øktene vil kursholder gi deg en oppgave, slik at du kan prøve det du har lært i din egen praksis. Etter dette kurset skal du være rustet til å ta i bruk programmering i undervisningen. Du vil også sitte igjen med flere relevante undervisningsopplegg, som du kan benytte deg av.vil også sitte igjen med flere relevante undervisningsopplegg, som du kan benytte deg av.

Kursinnhold:
Vi tar for oss algoritmisk tankegang og fordelene med bruk av programmering i fagene. Det blir presentert ulike måter for å få en god inngang til programmering for elevene, med hovedfokus på analog programmering og struktur på oppgaver. Deretter ser vi på blokkprogrammering og hvilke muligheter vi har i undervisningen. De grunnleggende konseptene innen programmering vil bli gjennomgått og det blir god tid til å forsøke selv. Vi har fokus på variabler, datatyper og ulik funksjonalitet.

Mikrokontrollere har blitt et viktig supplement inn i skolen. Vi skal se nærmere på Microbit, som er en liten og anvendelig datamaskin designet for skolebruk. Denne kan programmeres med ulike språk, men vi skal fokusere videre på blokk-programmering. Det blir behov for gjennomgang og arbeid med vilkår og løkker i enda større grad. Du får jobbe med konkrete oppgaver, som kan overføres til dine egne timer i naturfag og matematikk.

Kursholder: Robert Kaino

Robert Kaino har lang erfaring, som lærer og digitalveileder ved Teknologiskolen Hundsund i Bærum, der han bl. a var med på å starte piloten i valgfag programmering. Robert har erfart hvordan ulik teknologi motiverer, engasjerer og gir rom for at elevene kan finne ut av ting selv. Han brenner for å se elevene gå fra konsumenter, til produsenter - at de lærer med teknologi og ikke for teknologien sin skyld.

Robert jobber nå med som konsulent, innenfor skole og utvikling. I tillegg jobber han med å planlegge bruk av digitale hjelpemidler og utarbeidelse av læremidler og oppgaver innenfor realfag, spesielt med tilknytning til programmering i LK20.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset retter seg mot lærere i ungdomsskolen

Opptakskrav:
Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:
• Erfaring
• Utdannelse
• Språknivå