SAF-T rapportering fra 2020 for Visma Global - webinarKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl. 09.00 - 11.00
Pris: 1.750

Bli klar for SAF-T rapportering i Visma Global

SAF-T (Standard Audit File-Tax) trer i kraft 1. januar 2020. Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektronisk bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.

Delta på et av våre 2 timers seminar eller webinar, og bli kjent med hva SAF-T er, hva din virksomhet må gjøre for å bli klar for SAF-T og hvordan ditt Visma system tilrettelegges for SAF-T.

Agenda

Innføring av bakgrunnen for SAF-T
- Hvorfor er dette innført?
- Hvordan ser veien videre ut?

Litt om hvilke konsekvenser det kan ha for den bokføringspliktige
- Krav til datakvalitet
- Kontroll på interne prosesser
- Nye roller/ansvar i økonomifunksjonen

EY’s erfaringer med SAF-T
- Hvilke problemstillinger opplever vi i datagrunnlaget
- Hvilke problemstillinger opplever vi knyttet til avgiftsoppsett

SAF-T rapportering i ditt Visma system
- Hvordan legge til rette for SAF-T rapportering i Visma Global

Forelesere
Morten Jensen, Senior Manager, Leder FAAS Techi EY. Morten er utdannet revisor og IT revisor og har lang erfaring med ulike ERP systemer. Han er leder for teknologiavdelingen til EY’s enhet for Finansiell rådgivning.

Produktsjefer og seniorkonsulenter fra Visma.

Etterutdanning
Visma Software har vurdert konferansen til følgene etterutdanning:
Regnskapsfører: 2 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Revisor: 2 timer Regnskap

Praktisk informasjon
Webinaret er et opptak fra 10. desember 2019.