ProsessledelseKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Fossekallen Konferansesenter
          Oslo, Lysaker
Kursadresse: Vollsveien 13H, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 14.995

Bli en bedre prosessleder og fasilitator, og skap løsningene som gir resultater for deg og ditt team. På dette kurset lærer du hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre, og hvordan dere kan skape forpliktende handlinger omkring felles beslutninger og endringer.

Innhold:
Prosessledelse er en ledelsesform som kommer til nytte i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er en leder som peker retning ikke alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess, hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, samt gruppens evne til å se helheten sammen, skaper det beste utfallet. Sammenligner vi prosjektledelse og prosessledelse, ser vi at prosjektledelse handler om å styre aktiviteter og ressurser. Mens prosessledelse er rettet mot gjennomføring av aktiviteter for å oppnå de ønskede resultatene.

Læringsutbytte:
• Design gode prosesser
• Håndtere kompleksitet
• Bli trygg på fasiliteringsmetoder
• Skap læring gjennom evaluering
• Tenk nytt og skap bedre resultater
• Vit hva som skaper godt teamarbeid
• Kjennskap til beslutning- og kreativitetsverktøy

Fordeler med kurset:
• Bli trygg og motiverende leder
• Styrk ditt team og deres engasjement
• Bli en bedre prosessleder og fasilitator
• Skap handling gjennom gode beslutningsmetoder
• Styrk din evne til å håndtere nye, komplekse utfordringer


Kursholder: Per Vestli

Per Vestli har lang erfaring innen prosessledelse, teamledelse og organisasjonsutvikling. Han har tidligere jobbet som spesialrådgiver innenfor ledelsesutvikling i Norges Idrettsforbund og som seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting. Før dette har han jobbet som lærer og landslagstrener. Han er utdannet adjunkt, topptrener og har en master innenfor relasjonsledelse med spesialisering på teamutvikling. De siste ti årene har han vært foreleser / programansvarlig på idrettshøyskolens lederutdanning.

Målgruppe for kurset

Personer med lederansvar, både i privat og offentlig sektor, uavhengig av bransje og nivå.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj. På enkelte kurs får du også dokumentasjon og deltagerbevis.