NOVAP - Norsk Varmepumpeforening

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

NOVAPs hovedaktiviteter er:
• Å fremme utbredelse av varmepumpesystemer med høy kvalitet på produkt, installasjon og service.
• Å være forum for faglige spørsmål knyttet til bruk av varmepumper
• Å sikre bransjens vilkår gjennom representasjon i varmepumpesammenheng mot nasjonale og internasjonale myndigheter og fora
• Å utarbeide saklig informasjon om varmepumper og være den viktigste informasjonskanal for allmennhet, myndigheter, organisasjoner og beslutningstakere i Norge.


Brannfarlige kuldemedier

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 1 dag fra 3.000 kr  

F-gass kurs

Kun f-gass sertifiserte installatører som har lov til å installere luft til luft varmepumper. F-gass forordningen stiller krav til de som gjør det kuldetekniske arbeidet på blant annet luft til luft varmepumper.

Sted Dato Varighet Pris
Larvik Larvik 4 dager fra 17.000 kr  
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 4 dager fra 17.000 kr  

Lover og regler for varmepumpebransjen

En sterk økning i salget av varmepumper i Norge og bevisste forbrukere stiller høyere krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner. Norsk Varmepumpeforening arrangerer derfor kurs i samarbeid med advokatfirmaet Ræder rettet mot varmepumpebransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag fra 3.500 kr  

Luft-til-luft-varmepumpekurs

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft til luft varmepumper. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs over 3 dager med teori, installasjon, feilsøking og service på varmepumper.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Risløkka Oslo, Risløkka 3 dager fra 10.000 kr  

Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

Kompetanse i alle ledd er avgjørende for at et varmepumpeanlegg skal fungere tilfredsstillende og gi høy energibesparelse. Den som prosjekterer anlegget har en nøkkelrolle og skal være den som koordinerer og kvalitetssikrer arbeid gjort av andre aktører.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager fra 6.900 kr  

Utskifting av oljefyr

Det er i dag 60.000 - 80.000 oljefyrer i boliger, 20.000 i næringsbygg, samt 75.000 parafinkaminer. Hvilke alternativer har man ved utskifting av fossil oljefyring? Kan vi i tillegg spare penger på å bli mer miljøvennlige?

Sted Dato Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 1 dag fra 3.000 kr  
Hamar Hamar 1 dag fra 3.000 kr  
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.000 kr  
Oslo, Langhus Oslo, Langhus 1 dag fra 3.000 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.000 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.000 kr