Praktisk Styrearbeid - webinarKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kurset varer i 3 timer.
Pris: 2.500

Hvordan bedre kvaliteten på styrearbeidet og reduser risikoen for å komme i erstatningsansvar.

Det bør foreligge en plan for hvordan styret skal gjennomføre sitt arbeide og det blir lagt vekt på at styret skal være en aktiv bidragsyter til verdiskapingen i bedriften.

Få oversikt og gjennomgang av et praktisk styreprogram som sikrer at de nødvendige arbeidsoppgaver blir utført.

Kurs på web
Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Agenda
- Hvilke saker skal styret behandle og når?
- Før du går inn i et nytt styre
- Styrets sammensetning og kompetanse i styret
- Styrelederen
- Styret og daglig leder
- Styret og revisor
- Styrets ansvar
- Krav til daglig leders rapportering til styret
- Aksjelovens krav til styrets oppfølging av forsvarlig egenkapital og styrets
handlingsplikt. Hvordan tilfredsstille de nye kravene i praksis?
- Styret som verdiskaper – fremtidsrettet styrearbeid
- ”Styresekretæren” – Få en praktisk arbeidsmappe for styremedlemmer

Kurs på web
Dette er et nettbasert kurs. En beskrivelse av hvordan oppkobling skjer vil bli sendt i forkant av kurset.

Det forutsettes vist på egen PC på din arbeidsplass. Vi anbefaler deg å sitte avskjermet i eget rom, eller sammen med andre som tar samme kurset. Du må logge deg på webkurset lokalt (ikke via terminalserver/Citrix) og ha på lyd.

Web-kurset er et tilbud til deg som ønsker å ta denne opplæringen der det passer deg. Vi tilbyr samme kurs fra våre kurslokaler i Oslo og Bergen.
Målgruppe
Et kurs for styremedlemmer, daglig leder, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som skal bistå styre. For medlemmer av styre i små og mellomstore aksjeselskap.

Foreleser:
Advokat Christian Fredrik Magnus fra Magnus Legal AS.

Målgruppe for kurset

Et kurs for styremedlemmer, daglig leder, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som skal bistå styre. For medlemmer av styre i små og mellomstore aksjeselskap.

Eksamen / sertifisering

Etterutdanning for regnskapsførere
Visma Software AS har vurdert kurset “Praktisk Styrearbeid” til å gi følgende etterutdanning: 3 timer Rettslære.