Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidatKursarrangør: Virke
Sted: Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30 - 15:30
Varighet: 3 dager
Pris: fra12.600

Vi tilbyr kurs i styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat. Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes.

Virke styrekompetanse skal gi deg en solid og grundig innføring i hvilke oppgaver, ansvar og plikter du har i et styre. Se på sentrale problemstillinger og gi praktiske eksempler, råd og tips for utøvelse av styreverv. Det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Virke styrekompetanse passer for alle selskapsformer, alle som ønsker seg styreverv, sitter i styrer, daglig ledere, ansattvalgte og observatør m.fl. Virke styrekompetanse er et program som skal gjøre at du som deltaker blir sertifisert styrekandidat. I dette ligger det at du etter fullført program har god kjennskap til hva det betyr å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter loven setter. Hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap, samt medvirke til å bli en ressurs og tilføre verdi i ditt styre.

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Svaret på ovennevnte og mange andre praktiske tips og råd, får du ved å delta på dette styreprogrammet over tre samlinger. Gå ikke glipp av denne muligheten til å lære dette av Vidar Andersen fra Concepta Partner AS og Styreguiden AS, samt Marianne Heggelund fra Virke.

Læringsutbytte:
Etter dette styreprogrammet vil du ha en tydelig forståelse av hvilke oppgaver, lover og regler som regulerer styrene, samt forstå rollene blant eiere, styre og ledelse. Hvor viktig strategiarbeide i styret er, samt økonomiforståelse i styrerommet.


Overblikk over kurset
Styrekompetanse programmet er lagt opp over tre samlinger:
Du får en rikholdig kurspakke med kurs og støttemateriell.
Dette er tema vi er innom:
Samling 1 - Innføring
Første samling er Virkes styrekurs
Ved å melde deg på Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat blir du påmeldt alle tre samlingene.
• Hva betyr det å påta seg et styreverv
• Ansvar, oppgaver og plikter
• Roller i styret
• Daglig leder og styret
• Hvordan planlegge styreåret
• Saksforberedelser, styrepapirer, dokumentasjon og fremstilling av saker
• Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver
Samling 2 – Økonomi, erstatning m.m.
• Styrets ansvar for regnskap og økonomi
• Lovpålagte rapporter
• Egenkapitalutviklingen
• Styrets handleplikt
• Erstatningsansvar
• Styreforsikring
• Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver
Samling 3 – Strategi, generalforsamling, praktiske oppgaver
• Generalforsamlingen - eiernes fora
• Planarbeidet og budsjettering
• Strategiarbeidet - hvordan lykkes med dette
• Ansattvalgte i styret
• Styreinstruks
• Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Kursmateriell

Du vil også motta diplom/sertifiseringsbevis etter fullført styrekompetanseprogram og besvart test. Testen skjer elektronisk.

Vis flere tilsvarende kurs: