Ny som leder, 2 dagerKursarrangør: Arbeidsmiljøsenteret
Sted: Park Inn Radisson
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Øvre Slottsgate 2c, 0157 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 dager
Pris: fra 6.200

Arbeidsmiljøsenteret har, på bakgrunn av vår mangeårige dialog med aktører fra alle nivå og bransjer i norsk arbeidsliv, utviklet et kurs vi mener gir nye ledere en god start i sin rolle som leder av sine medarbeidere.

Vi anser god forståelse av egen og andres rolle i organisasjonen som en vesentlig nøkkel til å bli trygg som leder. En annen er kjennskap til hva lover og regler som styrer arbeidslivet forventer av en leder, og hva du kan forvente av dine medarbeidere, lederkollegaer og arbeidsgiver. Men kanskje viktigst er evnen til å motivere og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, godt samarbeid og gode relasjoner i gruppen du skal lede. Det dreier seg mye om teknikker for god kommunikasjon både i en-til-en relasjoner og i felles arenaer.

Mål med kurset er å gjøre deg tryggere på hva du må kunne som leder, hvilket ansvar du har, hva du kan forvente av de du skal lede, av øvrig ledelse og av arbeidsgiver. Kurset har også som mål å gi deg verktøy for god relasjonsledelse, god kommunikasjon og utvikling av arbeidsmiljøet. Kurset skal gi deg konkret forståelse, praktiske tips og gode verktøy du kan benytte i lederrollen.

Faglig innhold:
• Gode møter - hvordan få det til?
• Ansvars og myndighetsfordeling i en organisasjon
• Kravet til arbeidsmiljøet
• Tilrettelegging og utvikling av den enkelte medarbeider
• Endringsledelse hvordan få til gode endringsprosesser
• Hvordan få til gode møter
• Kommunikasjon og samtaleferdigheter
• Hvordan håndtere konflikter


Målgruppe for kurset:
Ledere med personalansvar for første gang, og ledere med mer erfaring, men som kjenner seg igjen i problemstillingene som omfattes av kurset.

Vis flere tilsvarende kurs: