Nettkurs: Ny regnskapsførerlovKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1380

Forslag til ny regnskapsførerlov er presentert i NOU 2018:9.

Lovforslaget er i det store og hele en videreføring av dagens regler, men det er foreslått en del endringer som regnskapsfører bør kjenne til. Vi skal også se at en del retningslinjer som tidligere var regulert i God regnskapsføringsskikk nå har fått plass i loven.

Loven har økt fokus på regnskapsforetaket med krav til organisering av virksomheten og endring av formalkrav til daglig leder. Det foreslås ny yrkestittel, endrede utdannings- og praksiskrav for godkjenning, mer fleksible etterutdanningskrav og enklere oppbevaringsregler for oppdragsdokumentasjon. Kurset belyser forslaget til ny regnskapsførerlov med hovedvekt på endringene.

Innhold:

• Oversikt over endringene
• Gjennomgang av ny regnskapsførerlov, inndelt i
- Virkeområde og definisjoner
- Godkjenning
- Kvalifikasjoner
- Organisering av virksomheten mv.
- Regnskapsoppdraget
- Tilbakekall av godkjenning og straff
- Avsluttende bestemmelser

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholdere: Hans Olav Sekkeseter.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
Revisor: 1,5 time annet