LederutviklingKursarrangør: NLP & Coaching Akademiet
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 8 dager

Kurset gir innsikt i metoder, modeller og teknikker basert på NLP og Coaching.

Kurset gir bevissthet og kompetanse rundt temaene:
Lederrollen
• Forankring i bedriftens verdier, kompetanse, handlingsplaner og miljø.
• Organisatoriske og individuelle likheter/forskjelligheter
• Drivere for gjennomføring

Aktuelle områder for trening:
Lederrollen
• Innsikt i egen lederrolle
• Signaler – tydelighet/utydelighet
• Utvikling av gode lederegenskaper

Kommunikasjon
• Språk og språkmodeller
• Individuell oppfattelse, atferdsmønster og holdninger
• Prinsipper for optimal kommunikasjon

Verdier og visjoner
• Verdiavklaring
• Mål/resultater ift. visjoner
• Igangsetting av gode prosesser

Ledelsesstrategi
• Vaner
• Modellering
• Ressursoversikt og tilgang

Målgruppe for kurset:
Ledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner