Fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leserKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 1 dag
Pris: 1.890
Neste kurs: 02.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om fagfornyelsen i engelsk: Vi leker, synger og leser oss gjennom fagfornyelsen i engelsk på småskoletrinnet. Engelskfaget har gjennomgått store forandringer i forbindelse med fagfornyelsen og den nye læreplanen som settes i verk høsten 2020.

Dette kurset vil ta for seg:
• Hva er «det nye» i engelskfaget, og hva betyr det for undervisningen min
• Hva skal jeg gjøre i engelsktimene
• Kurset vil gi innsikt i endringene og mange praktiske eksempler, tips og undervisningsideer

Kursinnhold:
• Kjerneelementer
• Interkulturell kompetanse
• Sammenhengen med andre fag
• Dybdelæring
• Språklyder og stavemønstre
• Engelsk som system
• Egnede strategier
• Tverrfaglig tema: Livsmestring og folkehelse
• Vurdering

Kursholder: Patricia Pritchard

Patricia Pritchard er lærer med tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk og audiopedagogikk, og er Cand. polit. spes.ped. Hun har arbeidet mange år i klasserommet, og har også vært seniorrådgiver i Stadped Vest. Patricia var med på å utarbeide læreplanene i engelsk både for L97 og K06, og deltok i kjerneelementgruppen i den pågående fagfornyelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Patricia er lærebokforfatter av engelskverket Quest 1 - 4.