Brukerkurs for Stillasarbeidere – Teoretisk del - nettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil Tilgang til kurs 12 måneder
Varighet: ca 2 timer
Pris: 790

Vi tilbyr Brukerkurs Stillas – Teoretisk del som nettkurs. Dette kurset er en enkelt brukerkurs for deg som skal arbeide i høyden. Kurset gjør det lovlig og trygt for deg å bruke et stillas i arbeidssammenheng.

(NS 9700-1 Modul 1 Bruk av stillas – Teori 1-3 timer – Ingen forhåndskunnskap)

Kurset er ikke det samme som et stillasbyggerkurs, og gir deg ikke nok kunnskaper for montering, demontering, endring og formell kontroll av stillas, selv om det skal gi deg grunnleggende kunnskaper som grenser til disse emnene.

Ved fullført kurs får du et kursbevis som kan brukes for å dokumentere dine kvalifikasjoner som stillasbruker ovenfor arbeidsgiver og myndigheter.

Lovgrunnlaget for dette teoretiske stillasbrukerkurset
Det direkte lovgrunnlaget for dette brukerkurset finner vi i Arbeidsmiljøloven, og mer spesifikt i Forskrift til Arbeidsmiljøloven: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, spesielt i § 17 som omfatter arbeid i høyden.

Her fokuserer dette kurset spesielt på å oppfylle kravet til teoretisk opplæring for bruk av stillas som vi finner i § 17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas. Denne delen av forskriften viser videre til § 17-8. Montering, bruk og demontering av stillaser. Utenom den direkte oppfyllelsen av lovens bokstav, ser kurset også på den videre omgivelsen for utføring av arbeid i høyden og hva som er viktig å tenke på for å arbeide trygt og uten skader i høyden. Dette trekker veksler på flere forskrifter til Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgivers medvirkningsansvar for gjennomføring av praktisk instruksjon
I all hovedsak er det arbeidsgivers ansvar å se til at alle som bruker et spesifikt stillas har en forståelse for hvilke forholdsregler som må følges ved bruk av stillaset. Derfor skal det gis grunnleggende informasjon om stillasets byggemåte og hvordan det er satt sammen. Dette inkluderer eksempelvis hva som eventuelt kan endres (av kvalifiserte fagfolk), eller hvor mye belastning stillaset tåler. Dette gjelder for hvert nytt stillas som du skal bruke.

For at du skal få et fullstendig brukerkurs for stillas kreves det også et generelt praktisk brukerkurs som kan gjennomføres ved at du har med en kvalifisert veileder første gang du bruker et stillas, etter at du har fått konkret informasjon om stillaset, og etter at du har gjennomført dette teoretiske brukerkurset for stillas.

Gjennomføring av kurset:
Kurset består av 5 korte deler. Du kan gjennomføre hver del i ditt eget tempo. Du velger også selv hvilken del du vil begynne med. Kurset er beregnet til å ta under 2 timer sammenlagt, noe som tilsier at det er å anbefale at alt gjøres unna i ett. En ren gjennomlesning tar rundt 30 minutter, men det anbefales å gå gjennom kursinnholdet flere ganger.

Når du har gått gjennom hver del, og er sikker på innholdet, så er du klar for prøven. Du må besvare 25 kontrollspørsmål, og må ha rett svar på 20 av dem for å bestå.

Om du ikke består første gang er det på sin plass å lese gjennom kurset enda en gang. Deretter kan du fritt forsøke deg på prøven på nytt.

Vi forteller deg ikke hvilke spørsmål du har rett svar på, og det er en forutsetning at du leser deg til denne kunnskapen i kursinnholdet til du har kontroll på det hele.

Etter at du har klart å bestå prøven får du tilgang på kursbeviset ditt i din brukerkonto.

Mulighet for ekstra lesing og forklarende artikler
Total HMS tilbyr mer enn bare stillasbrukerkurs, og har en rekke forklarende artikler i kunnskapsdatabasen vår, når det kommer til emner som Stillasbygging, HMS, Arbeidslovgivning i Norge, og faglige rettigheter og plikter. I løpet av kurset kan du følge lenker som forklarer begrepsbruk eller kontekst for innholdet i kurset, og kommer til utdypende artikler på vår hjemmeside, eller til andre relevante sider som Lovdata.no eller Arbeidstilsynet.