StillasbrukerKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Buskerud, Drammen
Buskerud
Kursadresse: Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.600

Vi tilbyr stillasbrukerkurs. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og egenkontroll av stillas. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk unngås.

Kursinnhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter

Gjennomgang av stillastyper som:
• Fasadestillas
• Rullestillas
• Håndverkerstillas

Målgruppe for kurset

Alle som trenger stillasbrukerkurs. Kurset er for de som jobber innen industri, bygg og anlegg, offshore og sjøfart.