SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet) er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vårt mål er at det skal bli enklere å drive egen virksomhet i Norge. Det gjør vi ved å spre kunnskap om småbedrifters betydning og jobbe for en næringspolitikk som gir gode rammevilkår. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som samarbeider med alle som ønsker en god næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter. God næringspolitikk for oss er enklere regler, fleksibelt arbeidsliv og bedriftsvennlige skatter.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren - nettkurs

Vi tilbyr Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren som nettkurs. Opplæring i alenearbeid er en viktig del av risikostyringen på arbeidsplassen. Den er også avgjørende for de som ansetter eller administrerer noen som jobber alene uten direkte tilsyn.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 minutter 105 kr  

Anhukerkurs / Stroppekurs - nettkurs

Vi tilbyr kurs om Anhukerkurs / Stroppekurs som nettkurs. Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer, 30 minutter 1.190 kr  

Arbeid i høyden (industri) - nettkurs

Vi tilbyr kurs om arbeid i høyden (industri) som nettkurs. Tyngdeloven er den viktigste loven å forholde seg til når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time, 15 minutter 690 kr  

Arbeid i trange og lukkede rom - nettkurs

Vi tilbyr kurs om arbeid i trange og lukkede rom som nettkurs. Arbeid i trange og lukkede. Et trangt eller lukket rom er et sted hvor det kan være fare for død eller alvorlig personskade. Dette som følge av farlige stoffer eller farlige forhold (for eksempel oksygenmangel).rom

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 minutter 105 kr  

Arbeid ved dataskjerm - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeid ved dataskjerm. Dette kurset er grunnleggende for alle arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte datautstyr, inkludert alle skjermer (bærbare datamaskiner, iPader, prosjektorer).

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 minutter 105 kr  

Branntetting for montører - nettkurs

Vi tilbyr kurs i branntetting for montører som nettkurs.Kurset er beregnet for montører som har behov for å lage hull til kabel og rørgjennomføringer i brannskiller som vegger og gulv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time, 15 minutter 803 kr  

Brannvern ved utførelse av varme arbeider - nettkurs

Vi tilbyr kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider som nettkurs. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 1.500 kr  

Bruk av personløfter - nettkurs

Vi tilbyr kurs om bruk av personløfter som nettkurs. Personløfter A-B-C – Dokumentert opplæring e-læring

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time, 54 minutter 1.275 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>