SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet) er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vårt mål er at det skal bli enklere å drive egen virksomhet i Norge. Det gjør vi ved å spre kunnskap om småbedrifters betydning og jobbe for en næringspolitikk som gir gode rammevilkår. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som samarbeider med alle som ønsker en god næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter. God næringspolitikk for oss er enklere regler, fleksibelt arbeidsliv og bedriftsvennlige skatter.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Arbeid i høyden (bygg og anlegg) - nettkurs

Vi tilbyr kurs om arbeid i høyden (bygg og anlegg) som nettkurs. Tyngdeloven er den viktigste loven å forholde seg til når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 minutter 650 kr  

Arbeid i høyden (industri) - nettkurs

Vi tilbyr kurs om arbeid i høyden (industri) som nettkurs. Tyngdeloven er den viktigste loven å forholde seg til når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30 minutter 650 kr  

Brannvern ved utførelse av varme arbeider - nettkurs

Vi tilbyr kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider som nettkurs. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler sertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 1.200 kr  

Bygningsfysikk, uavhengig kontroll - nettkurs

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger. Et av disse områdene er Bygningsfysikk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time og 50 minutter 1.250 kr  

Førstehjelp - nettkurs

Vi tilbyr kurs i førstehjelp som nettkurs. I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retingslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 80 minutter 350 kr  

Gass sikkerhetskurs - nettkurs

Vi tilbyr gass sikkerhetskurs som nettkurs. Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 950 kr  

HMS for ledere (§3 - 5) - nettkurs

Vi tilbyr HMS-opplæring for ledere og mellomledere som nettkurs. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3 - 5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 1.800 kr  

HMS grunnkurs arbeidsmiljø - nettkurs

Vi tilbyr HMS grunnkurs i arbeidsmiljø som nettkurs. Dette kurset er laget i samsvar med krav til opplæringen for verneombud og medlemmer i AMU i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom NHO og LO.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 3.400 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>