Bokføringsreglene fra A til Å - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr kurs i bokføringsreglene fra A til Å som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv.

Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift eller næringsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.

Bokføringsreglene er i stadig endring og utvikling og dette kurset er oppdatert på de nyeste reglene. Kurset gir en oversikt over bokføringsregelverket i sin helhet, og omhandler lov, forskrifter, god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet mv. Målet er å gi grunnleggende kompetanse innenfor bokføringsregelverket.


KURSINNHOLD
• Bokføringsplikt
• Grunnleggende bokføringsprinsipper
• Oversikt over kilder og litteratur
• Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
• Sporbarhet
• Ajourhold
• Bokføringsvaluta
• Krav til språk
• Retting av bokførte opplysninger
• Kontantomsetning
• Formidling og kommisjon
• Krav til fakturering
• Dokumentasjon av bokførte opplysninger
• Dokumentasjon av balansen
• Oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale
• Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
• SAF-T
• Bistand og informasjon til kontrollmyndighet
• Sentrale bransjebestemmelser

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en innføring i gjeldende regelverk på området. Kurset passer både til den som skal utføre bokføring og den som skal etterkontrollere andres bokføring.