AsbestsaneringskursKursarrangør: Instant Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Pris: 3.990

Vi tilbyr asbestsaneringskurs. Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter.

Man lærer om de lover og regler som gjelder for personer som skal arbeide med asbest, kravene som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver, og hvilket utstyr som kreves. Kurset går også igjennom de ulike metodene som brukes for å sanere asbestholdige materialer og hvordan man skal håndtere asbest på en trygg og sikker måte.

Oppbygging:
• Lover og regler
• Informasjon om asbest
• Asbest og helse
• Risikovurdering
• Prøvetaking
• Sikkerhet og vernetiltak
• Saneringsteknikk
• Avfallshåndtering
• Praktisk info

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, alt etter hva som passer best for din situasjon. Teorikurset på nett sammen med dokumentert praksis, tilfredsstiller kravene som stilles for dokumentert opplæring for asbestsanering.

For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset
• Dokumentasjon på praktisk opplæring sendes inn
Dokumenter for utfylling gis i kurset.


Målgruppe for kurset:
Asbestsaneringskurset fra Instant Norge kvalifiserer deg til å arbeide med asbestholdige materialer. Dette kurset gir deg dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften, Forskrift om tiltak og grenseverdier, og Forskrift om utførelse av arbeid, med særlig vekt på kravene i §4-5. Samtidig gir kurset arbeidstakerne kompetanse i forhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-2.