Instant Norge AS

INSTANT stillasprodukter har vært representert på det norske markedet i over 30 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre fornøyde kunder.

Stillasprodukter, og da spesielt INSTANT stillas, har og vil fortsatt være viktig forretningsområdet for vår virksomhet, men i dag omfatter vår virksomhet mye mer, bl.a. fasadestillas, lifter, material lifter, pedal lifter, byggegjerder, gangbaner og materialhåndteringsprodukter/Blåprodukter.
Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Vi vet at kvalitet er avgjørende for din sikkerhet, og med dette i fokus ble vårt naturlige motto og slagord:

Vår kvalitet – Din sikkerhet


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Brukerkurs Stillas

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.490 kr  
Oslo Oslo 3 timer 1.490 kr  
Trondheim Trondheim 3 timer 1.490 kr  
Vestby Vestby 3 timer 1.490 kr  

Brukerkurs Stillas - nettkurs

Vi tilbyr brukerkurs for stillas som nettkurs. Brukerkurs stillas gir dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Denne bestemmelsen sier at alle som bruker stillas skal ha fått opplæring i bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 - 3 timer 1.490 kr  

Fallsikring - praktisk opplæring

Etter å ha fullført fallsikringskursets teoridel må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuelt fallsikringsutstyr. Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2024 (+9) 2 timer14.08.2024 (+9) 750 kr  
Trondheim Trondheim 2 timer 500 kr  
Vestby Vestby 14.08.2024 (+9) 2 timer14.08.2024 (+9) 750 kr  

Fallsikringkurs - klasseromskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå disse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 9490 kr  
Vestby Vestby 6 timer 9.490 kr  

Fallsikringkurs - nettkurs

Vi tilbyr fallsikringskurs som nettkurs. Dette fallsikringskurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer fallsikring, samt om bruk og vedlikehold av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 - 3 timer 990 kr  

Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs

Vi tilbyr dokumentert opplæring i bruk av farlig håndverktøy som nettkurs. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.290 kr  

Førstehjelp - nettkurs

Vi tilbyr førstehjelp nettkurs. Dette førstehjelpskurset gir deg en innføring i grunnleggende førstehjelp. Vi ser nærmere på hva førstehjelp går ut på og hvorfor det er viktig. Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 490 kr  

HMS-kurs for bygg og anlegg - nettkurs

Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot ansatte i bygg og anleggsbransjen. Denne bransjen er statistisk sett mer utsatt for skader og alvorlige ulykker enn andre bransjer. Mange av disse ulykkene involverer nyansatte og utenlandske arbeidere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 990 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>