Instant Norge AS

INSTANT stillasprodukter har vært representert på det norske markedet i over 30 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre fornøyde kunder.

Stillasprodukter, og da spesielt INSTANT stillas, har og vil fortsatt være viktig forretningsområdet for vår virksomhet, men i dag omfatter vår virksomhet mye mer, bl.a. fasadestillas, lifter, material lifter, pedal lifter, byggegjerder, gangbaner og materialhåndteringsprodukter/Blåprodukter.
Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Vi vet at kvalitet er avgjørende for din sikkerhet, og med dette i fokus ble vårt naturlige motto og slagord:

Vår kvalitet – Din sikkerhet


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Brukerkurs Stillas

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.490 kr  
Oslo Oslo 3 timer 1.490 kr  
Trondheim Trondheim 3 timer 1.490 kr  
Vestby Vestby 3 timer 1.490 kr  

Brukerkurs Stillas - nettkurs

Vi tilbyr brukerkurs for stillas som nettkurs. Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire relevante forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.490 kr  

Fallsikring - praktisk opplæring

Etter å ha fullført fallsikringskursets teoridel må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuelt fallsikringsutstyr. Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 2 timer 990 kr  
Bergen Bergen 2 timer 990 kr  
Trondheim Trondheim 2 timer 990 kr  

Fallsikringkurs - klasseromskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå disse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 9490 kr  
Vestby Vestby 6 timer 9490 kr  

Fallsikringkurs - nettkurs

Vi tilbyr fallsikringskurs som nettkurs. Kurset gir en teoretisk innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå disse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 990 kr  

Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs

Vi tilbyr dokumentert opplæring i bruk av farlig håndverktøy som nettkurs. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.290 kr  

HMS-kurs for ledere nettkurs

Dette kurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan du som arbeidsleder kan sette det ut i praksis for å skape en trygg og god arbeidshverdag. Vi tar for oss ulike tiltak, rutiner og instrukser du kan implementere i din virksomhet, og fordyper oss i de viktigste HMS-forskriftene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 990 kr  

Informasjonskurs asbest

Vi tilbyr informasjonskurs asbest. Kurset lærer deg om asbest, om historikken og farene knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 990 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>