Instant Norge AS

INSTANT stillasprodukter har vært representert på det norske markedet i over 30 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre fornøyde kunder.

Stillasprodukter, og da spesielt INSTANT stillas, har og vil fortsatt være viktig forretningsområdet for vår virksomhet, men i dag omfatter vår virksomhet mye mer, bl.a. fasadestillas, lifter, material lifter, pedal lifter, byggegjerder, gangbaner og materialhåndteringsprodukter/Blåprodukter.
Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Vi vet at kvalitet er avgjørende for din sikkerhet, og med dette i fokus ble vårt naturlige motto og slagord:

Vår kvalitet – Din sikkerhet


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Brukerkurs Stillas

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.490 kr  
Oslo Oslo 3 timer 1.490 kr  
Trondheim Trondheim 3 timer 1.490 kr  
Vestby Vestby 3 timer 1.490 kr  

Brukerkurs Stillas - nettkurs

Vi tilbyr brukerkurs for stillas som nettkurs. Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire relevante forskrifter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.490 kr  

Fallsikring - praktisk opplæring

Etter å ha fullført fallsikringskursets teoridel må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuelt fallsikringsutstyr. Den praktiske opplæringen skal gjøre kursdeltakeren i stand til å utøve sine arbeidsoppgaver trygt.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2023 (+4) 2 timer11.10.2023 (+4) 500 kr  
Trondheim Trondheim 10.10.2023 (+5) 2 timer10.10.2023 (+5) 500 kr  
Vestby Vestby 18.10.2023 (+2) 2 timer18.10.2023 (+2) 500 kr  

Fallsikringkurs - klasseromskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå disse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer 9490 kr  
Vestby Vestby 6 timer 9.490 kr  

Fallsikringkurs - nettkurs

Vi tilbyr fallsikringskurs som nettkurs. Kurset gir en teoretisk innføring i fallsikring, og har som mål å gjøre deg kjent med potensielle farer ved arbeid i høyden, og hvordan unngå disse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 990 kr  

Farlig håndverktøy - sikkerhetskurs

Vi tilbyr dokumentert opplæring i bruk av farlig håndverktøy som nettkurs. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.290 kr  

Førstehjelp - nettkurs

Vi tilbyr førstehjelp nettkurs. Dette førstehjelpskurset gir deg en innføring i grunnleggende førstehjelp. Vi ser nærmere på hva førstehjelp går ut på og hvorfor det er viktig. Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 490 kr  

HMS-kurs for ledere nettkurs

Dette kurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan du som arbeidsleder kan sette det ut i praksis for å skape en trygg og god arbeidshverdag. Vi tar for oss ulike tiltak, rutiner og instrukser du kan implementere i din virksomhet, og fordyper oss i de viktigste HMS-forskriftene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 990 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>