Asbest Kompetanse

Vi består av en gruppe engasjerte og kompetente kursholdere, med lang erfaring innen asbestsaneringsbransjen. Sammen er vi din beste partner for trygg og god opplæring innenfor asbestsanering. Vi tilbyr kurs over hele landet, og kan skreddersy kurs for deg og din bedrift.


Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering)

Vi tilbyr Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering). Kurset er rettet mot og relevant for alle som skal arbeide med eller sanere asbest, og de som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 7.490 kr  

Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering) - Bedriftsinternt

Vi tilbyr Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering). Kurset er rettet mot og relevant for alle som skal arbeide med eller sanere asbest, og de som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 7.490 kr  

Kjenskapskurs asbest

Vi tilbyr kjenskapskurs asbest. Kjenskapskurs i Asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjenskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dager 1.490 kr  

Kjenskapskurs asbest - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kjenskapskurs asbest. Kjenskapskurs i Asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjenskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dager 3.000 kr  

Oppdateringskurs asbestkurs

Vi tilbyr oppdateringskurs asbest. Oppdateringskurs er relevant for deg som allerede har kurs i asbestsanering. Oppdateringskurs bør gis hvert tredje år for å sørge for at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og oppdateres.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dager 2.990 kr  

Oppdateringskurs asbestkurs - Bedriftsinternt

Vi tilbyr oppdateringskurs asbest. Oppdateringskurs er relevant for deg som allerede har kurs i asbestsanering. Oppdateringskurs bør gis hvert tredje år for å sørge for at arbeidstakernes kunnskaper holdes ved like og oppdateres.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dager 3.000 kr