Kjennskapskurs asbest - BedriftsinterntKursarrangør: Asbest Kompetanse
Sted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kjennskapskurs asbest. Kjennskapskurs i Asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjennskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv.

Målgruppe:
Dette kursert er relevant for alle

Grupper som er særlig utsatt for asbesteksponering:
• Rørleggere
• Elektrikere
• Snekkere
• Rivearbeidere
• Fagarbeidere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)
• Isolatører
• Montører av datakabler og bredbånd
• Teppeleggere og montører
• Taktekkere
• Vaktmestere
• Vedlikeholds personale
• Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Vis flere tilsvarende kurs: