Kjennskapskurs asbest - OnlineKursarrangør: Asbest Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt med oss direkte for å bestille med faktura.
Varighet: Dette er tilgjengelig i kurs-portalen i 2 år
Pris: 980

Vi tilbyr kjennskapskurs asbest. Kjennskapskurs i Asbest er for de yrkesgruppene og individer som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Kunnskap om asbest, hvor man finner det og kjennskap til hvilke forhåndsregler å ta ved funn av asbest kan redde liv.

Innhold:
• Historie
• Asbest i Norge
• Asbesttyper og bruksområder
• Helsekomplikasjoner
• Rutiner ved funn av asbest
• Privatpersoner og asbest

I vår kurs-portal kan man bestille og gjennomføre Asbest kunnskap og kjennskapskurs. Det er et intuitivt system og kurset har gode tilbakemeldinger å vise til. Vi har utarbeidet dette kurset for alle bransjer og privatpersoner, der formålet vårt er å styrke den generelle kunnskapen om asbest. Det er mange bransjer og privatpersoner som utilsiktet kan komme i kontakt med asbestholdig materiale, og bli eksponert for asbestfibre. Blant annet:

Grupper som er særlig utsatt for asbesteksponering:
• Rørleggere
• Elektrikere
• Snekkere
• Rivearbeidere
• Fagarbeidere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)
• Isolatører
• Montører av datakabler og bredbånd
• Teppeleggere og montører
• Taktekkere
• Vaktmestere
• Vedlikeholds personale
• Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Alle som arbeider i overnevnte bransjer og andre kan ha en viss risiko for å bli eksponert for asbest. Arbeidsmiljøloven § 3 krever at arbeidsgiveren ivaretar sikkerheten på arbeidsplassen, og at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

I dette kurset skal deltakeren sitte igjen med en grunnleggende kunnskap om historien til asbest, de forskjellige typene asbest, dets ulike bruksområder, hvor man kan forvente å finne asbest, hvilke faktorer man må ta hensyn til ved mistanke om funn av asbest, og de tilknyttede helsekomplikasjoner.

Dette er viktig informasjon for dem som utfører arbeidet der de kan komme i kontakt med asbest, miljøet rundt som kan bli eksponert, og helserisikoen tilknyttet en slik eksponering.

Det er viktig å bemerke at dette kurset ikke gir deg opplæring eller sertifisering til å rive, sanere eller på annen måte håndtere asbestholdig materiale. De som skal utføre slikt arbeid er pålagt å ta et 3 dagers fullverdig asbestkurs.

Dette kurset er i sin helhet utarbeidet, og levert av Asbest Kompetanse AS.

Ved fullført kurs utstedes kursbevis.
Dette er tilgjengelig i kurs-portalen i 2 år.
Etter kurslisens er tildelt har deltakeren 30 dager å gjennomføre kurset.

Ta kontakt med oss direkte for å bestille med faktura.