Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering) - BedriftsinterntKursarrangør: Asbest Kompetanse
Sted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering). Kurset er rettet mot og relevant for alle som skal arbeide med eller sanere asbest, og de som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer.

Innhold:
Teorikurset går over 3 dager, og dekker opplæring på både innvendig og utvendig sanering av asbest. Det inkluderer en praktisk gjennomgang av utstyr og rutiner, samt en avslutning prøve. Forskriften for arbeid med asbest pålegger arbeidsgiver å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette. Svært mange av bygningene som blir rehabilitert eller revet i dag, er bygget i det tidsrommet hvor asbest var en vanlig bestanddel i en rekke bygningsmaterialer. Dette er risikofylt arbeid, og det finnes derfor en rekke krav for arbeid med asbest. Gjennom et asbestsaneringskurs kan du lære hvordan man gjennomfører sanering av asbest på en trygg måte. Vi har et godt gjennomarbeidet kurs, med stor vekt på praktiske øvelser, i tillegg til obligatoriske krav om teori.

Eksamen / sertifisering:
Det inkluderer en praktisk gjennomgang av utstyr og rutiner, samt en avslutning prøve.

Grupper som er særlig utsatt for asbesteksponering:
• Rørleggere
• Elektrikere
• Snekkere
• Rivearbeidere
• Fagarbeidere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)
• Isolatører
• Montører av datakabler og bredbånd
• Teppeleggere og montører
• Taktekkere
• Vaktmestere
• Vedlikeholds personale
• Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Vis flere tilsvarende kurs: