Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering) - BedriftsinterntKursarrangør: Asbest Kompetanse
Sted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr Asbestkurs (utvendig og innvendig sanering). Kurset er rettet mot og relevant for alle som skal arbeide med eller sanere asbest, og de som kan komme i kontakt med asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer.

Innhold:
• Historien til asbest
• Asbest i Norge og internasjonalt i dag
• Typer av asbest
• Ulike bruksområder
• Helsekomplikasjoner
• Planlegge en jobb
• Personlig verneutstyr (PVU)
• Bygge en asbestsone
• Personlig dekontaminerings rutine
• Montere undertrykksvifte
• Hvordan utføre jobben
• Pakking og lagring av materiale før transport
• Rengjøring asbestsone
• Støvprøve ved utført arbeid
• Rengjøring av utstyr
• Praktisk gjennomgang
• Nød prosedyre
• Kartlegging av asbest i bygg
• Miljøsaneringsbeskrivelse
• Lover og forskrifter
• Melding til Arbeidstilsynet
• Oppsummering
• Avslutningsprøve

Vårt asbestkurs går over 3 dager, og dekker opplæring på både innvendig og utvendig sanering av asbest. Det inkluderer 2 dager med teori, og en praktisk gjennomgang av utstyr og rutiner, samt en avslutningsprøve.

Eksamen / sertifisering:
Det inkluderer en praktisk gjennomgang av utstyr og rutiner, samt en avslutning prøve.

Grupper som er særlig utsatt for asbesteksponering:
• Rørleggere
• Elektrikere
• Snekkere
• Rivearbeidere
• Fagarbeidere innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)
• Isolatører
• Montører av datakabler og bredbånd
• Teppeleggere og montører
• Taktekkere
• Vaktmestere
• Vedlikeholds personale
• Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Vis flere tilsvarende kurs: