Asbestkurs for bedrifterKursarrangør: Asbestkurs.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr asbestkurs for bedrifter. Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til virksomheter som skal arbeide med asbest. Alle som skal håndtere asbest skal ha særskilt opplæring.

Program:
Dag 1 - Oppdatering
Dag 2 - Utvendige asbestarbeider
Dag 3 - Innvendige asbestarbeider

§ 4-5. Opplæring i arbeid med asbest:
Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer. Opplæringen skal være lett forståelig og gi arbeidstakerne de nødvendige kunnskapene og ferdighetene om forebygging og sikkerhet.

1) Asbestens egenskaper og helseeffekter, herunder faren ved røyking
2) Produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde asbest
3) Arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for å redusere eksponeringen.
4) Grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-1, jf. vedlegg I, og nødvendigheten av kontrollmålinger av luften.
5) Sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr og sikkert verneutstyr
6) Formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, åndedrettsvernets begrensinger og riktig bruk av det
7) Nødprosedyrer
8) Prosedyre for fullstendig rengjøring
9) Avfallshåndtering
10) Krav om helseundersøkelse etter § 4-13

Opplæringen skal omfatte praktiske øvelser. Opplæringen skal tilpasses det arbeidet som skal utføres. Den skal gis regelmessig og når det er nødvendig som følge av den teknologiske utviklingen. Utgiftene til opplæringen skal betales av arbeidsgiveren. Arbeidstakernes representanter skal gis informasjon om innholdet i opplæringen.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kursmateriell:
Rikt kompendium sendes på mail før kursstart

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Vi har mange meget fornøyde kunder, fra hele landet. Dette gjelder både små, store og offentlige virksomheter. Eriksen HMS AS har vært leverandør av kurs siden 1988. Eriksen HMS AS samarbeider nært med myndigheter om regelendringer og tolkinger av regler.

Vis flere tilsvarende kurs: