Positiv psykologi i ledelseKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Bjørvika Konferansesenter
          Oslo, Bjørvika
Kursadresse: Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 14.995

Vi tilbyr kurs i positiv psykologi i ledelse. Utøv god ledelse gjennom kunnskap om dine medarbeidere - oppnå økt produktivitet, engasjement, trivsel og lav turnover på arbeidsplassen.

Hva kan positiv psykologi gjøre for arbeidsplassen din:
Forskning har vist at ledere som har implementert positivt lederskap på sin arbeidsplass har økt produktiviteten, engasjementet og trivselen hos sine medarbeidere. Nøkkelen er å få kunnskap om hva som fremmer den indre motivasjonen, og hvordan trigge drivkraften i enkeltmennesker og team. Positiv psykologi handler om vitenskapelig forankret kunnskap som fokuserer på enkeltmennesket: hva som får oss til å blomstre, trives maksimalt og yte optimalt.

Hvorfor delta på et lederkurs om positiv psykologi:
Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre ved å etablere en positiv kultur på arbeidsplassen. Målet er å lære hva som ligger til grunn for dine medarbeideres engasjement og motivasjon. Du får nyttige verktøy, og kunnskap om hvordan skape vinn-vinn-situasjoner.

Hva er forskjellen på positiv psykologi og positiv tenking:
Disse begrene kan fort forveksles. Positiv tenking handler om å få mennesker til å tenke positivt, og dermed bli mer positive og mulighetsorienterte. Positiv psykologi handler først og fremst om å forske på hva som gjør at mennesker fungerer optimalt - og det er slett ikke optimalt å alltid være positiv! Positiv psykologi skiller seg fra teorier, filosofier og tankeretninger fordi det er forankret i vitenskap. Vitenskapelige metoder har bevist at det virker.

Læringsutbytte:
• Du lærer hvordan du får dine medarbeidere til å trives og yte mer gjennom positivt lederskap
• Du blir i stand til å skape vinn-vinn-situasjoner for lederen, virksomheten og medarbeideren
• Du får forskningsbaserte positiv psykologi-teknikker du kan bruke ved endringer og omstillinger
• Du lærer å identifisere positive styrker og potensiale
• Du ser sammenhenger mellom positiv psykologi og helseeffekter
• Positiv psykologi kan hindre høy turnover og lave prestasjoner


Kursholder: Merethe Drønnen

Merethe Drønnen, Ph.D, er eier og gründer av Positive Change Norge. Hun har doktorgrad i ledelse og positiv psykologi fra School of Business and Leadership, Regent University, U.S.A. I tillegg er hun Cand.Paed. fra Universitetet i Oslo, et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk og psykologi med spesialisering innen undervisning, utvikling og ledelse. Hun har også flere fag fra Handelshøyskolen BI.

Merethe har i flere år jobbet som Associate Professor i Pedagogikk ved Høgskolen i Volda, hvor hun blant annet underviste for masterstudenter i ledelse, motivasjon og læring. Siden august 2016 har Merethe vært Managing Director / faglig ansvarlig og underviser i Positive Change, og jobber i tillegg deltid som ass.professor. Hun har tidligere jobbet 8 år som personalsjef og 6 år som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj. På enkelte kurs får du også dokumentasjon og deltagerbevis.