Personlig Effektivitets Program-PEP Gjør det nå - bedriftsinterntKursarrangør: PEPworldwide Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Ønsker du bedre tidsstyring, struktur og oversikt? Visste du at de som håndterer mail smart får 4 timer ekstra per uke? Lær enkle grep og teknikker som umiddelbart gir bedre arbeidshverdag ved økt mestringsfølelse, kontroll og respekt for egen og andres tid.

Det Personlige Effektivitets Programmet PEP - Gjør det nå! omfatter:
• Gjør det nå
• Organisering av arbeidssituasjonen
• Oppgaveplanlegging,
• Økt fokus på kjernevirksomheten
• Bevisstgjøring av egne tidslekkasjer
• Bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi

Gjennomføres i plenumssamlinger med personlig oppfølging av hver deltaker. Før oppstart gjennomføres en spørreundersøkelse slik at forbedringer kan dokumenteres.

Andre tema:
Behov for samspillsregler
• Organisering og strukturering av elektroniske fellesområder
• Møteeffektivisering
• Bruk av sosiale medier

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
"PEP har gitt meg oversikt og kontroll over arbeidsdagen!"
"PEP har bidratt til ny mailkultur i vår organisasjon"
"PEPs ”gjør-det nå filosofi” har bidratt til at vi nå gjør de riktige tingene til riktig tid"

Vis flere tilsvarende kurs: