Omorganisering og nedbemanning, hva er lov og ikke - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.090

Vi tilbyr nettkurs om omorganisering og nedbemanning. Koronasituasjonen har tvunget frem behov for omorganisering og endring i mange bedrifter. Vår ekspert innen arbeidsrett lærer deg hvordan du sikrer gjennomføring for privat sektor i henhold til lovverket.

Innhold:
Arbeidslivet er i stadig endring grunnet ny teknologi og endrede kompetansekrav, men nå spesielt på grunn av koronasituasjonen. Det kan for mange arbeidsgivere oppstå behov for å gjøre endringer i arbeidsstokken. Det kan handle om alt fra mindre interne endringer, sammenslåinger av virksomheter til flytting, eller nedskalering. Fallgruvene ved omstilling er mange, men kunnskap om lovverket gir deg kontrollen du trenger!

Du lærer:
• I hvilke situasjoner arbeidsgiver kan endre arbeidsoppgaver, arbeidssted, lønn og arbeidstid
• Om utvalgskrets og utvelgelseskriterier ved nedbemanning
• Hva lovverket sier om involvering og informasjon ved nedbemanning
• Når du kan foreta endringsoppsigelse
• Om drøfting med tillitsvalgte, AMU og verneombud
• Hva fortrinnsretten innebærer

Program:
Hva er omorganisering:
• Ulike typer omorganiseringer
• Kort om virksomhetsoverdragelse
• Planlegging og forberedelse
• Roller i omstillingsarbeidet
• Drøftingsplikt med tillitsvalgte
• Involvering av verneombud og AMU

Arbeidsgivers styringsrett:
• Organisering og fordeling av arbeidet (arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted)

Når benyttes endringsoppsigelse:
• Vilkår for nedbemanning
• Utvalgskrets
• Utvalgskriterier
• Masseoppsigelser
• Tilbud om annen passende stilling

Formelle krav ved nedbemanning:
• Drøftingsmøte
• Riktig oppsigelsesbrev
• Fortrinnsrett ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
• Hva gjelder ved sluttavtaler

Målgruppe for kurset:
HR og ledere med personalansvar

Etterutdanning:
• Regnskapsfører: 2 timer rettslære
• Revisor: 2 timer annet

Kursmateriell:
• Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett

Hva du får med digitalt seminar:
• Tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
• Mulighet til å stille spørsmål i løpet av livesendingen
• Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato

Kursholder: Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996. Som rådgiver bistår Hans Gjermund arbeidsgivere i en rekke spørsmål knyttet til rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Han bistår med å avklare regelverk i forkant av ulike prosesser på arbeidsplassen og er også involvert der det dukker opp uenigheter / tvister. Hans Gjermund er en dyktig kursleder.

Han er opptatt av å skape en større forståelse for det aktuelle regelverket slik at du som kursdeltaker, skal bli bedre i stand til å finne løsninger på ulike utfordringer som dukker opp i arbeidshverdagen. På et kurs med Hans Gjermund legges det til rette for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.