Ny pedagognormKursarrangør: BRO AOF
Sted: Vest-Agder, Kristiansand
Vest-Agder
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.695

Vi tilbyr kurs i ny pedagognorm. Den nye pedagognormen er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis? Kravet om flere pedagoger i barnehagene har vært der lenge, nå er normen vedtatt.

Innhold:
Men hvilken betydning har dette i personalarbeidet - hvordan organiserer vi hverdagen og øker kvaliteten til barnas beste? Dette kurset handler om å styrke og bevisstgjøre pedagogiske ledere i arbeidet med å utvikle den pedagogiske praksisen, gjennom systematisk sammenheng mellom planlegging og dokumentasjon. Her presenteres verktøy som pedagogiske ledere kan benytte for å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Program:

1) Barnehagefaglig kompetanse:
• Hva betyr det i praksis
• Hvordan deler vi kompetansen med våre medarbeidere
• Hvordan kan vi legge til rette for systematisk veiledning

2) Planlegging:
• Hvem planlegger vi for
• Hva planlegger vi - lek, aktivitet, dagsrytme, konflikthåndtering, påkledning
• Hvordan får vi barna med i planleggingen

3) Dokumentasjon:
• Hvordan dokumenterer vi det vi planlegger
• Hvordan evaluerer vi gjennomføring av planene
• Hva reflekterer vi over og hvordan gjør vi det
• Hvordan får vi barna med på refleksjon og vurdering

Fokus er på pedagogiske lederes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, med vekt på praktisk kunnskap.

Kursholder: Cathrine Ask

Barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Jobber i et fagteam for barnehager i Bodø, veileder styrere i ulike prosjekter og jobber med foreldreveiledning. Har lang fartstid som kursholder og veileder på temaene rammeplanen – fra praksis til teori, barns medvirkning og danning og læring. Har gitt ut boken “Hverdagslæring i barnehagen”.