Jordbruksbeskatning 2018 - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: 2.000

Vi tilbyr kurs i jordbruksbeskatning som nettkurs. De fleste skatteregler er generelle og gjelder også landbruk, men på enkelte områder har vi særregler for landbruket.

Dette kurset går konkret inn på de skattereglene som en hyppigst møter når en arbeider med landbruksregnskap, og de særlige skattereglene som gjelder denne type virksomhet. Vi ser på kravene til jordbruksregnskap, virksomhetsvurderingen, jordbruksfradraget og hvordan en best mulig utnytter dette. Vi gjennomgår også skattereglene rundt salg og generasjonsskifte på gårdsbruk.

Kurset er en god innføring for de som tidligere ikke har arbeidet med jordbruk og en oppdatert gjennomgang for de som allerede arbeider med jordbruk.