Nettkurs: Introduksjon til den internasjonale skatterettenKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1590

For å lære seg internasjonal skatterett er det avgjørende å forstå de grunnleggende byggesteinene som regelverket er fundert på.

Byggesteinene vi fokuserer på i kurset, er hensynet til å sikre de ulike landenes skatteproveny på den ene siden, og hensynet til rettferdig beskatning av skattyter på den andre siden.

Med et utgangspunkt i de to hensynene, vil det bli fokus på:
• Dynamikken i hva landene selv bestemmer internt og hva landene har avtalt med andre land
• Skillet mellom skatteplikt basert på skattyters plassering og inntektens/formuens plassering
• Ulike former for korrigering av skattyters skattebelastning

Kurset er egnet som et forkurs til kursene Internasjonal skatterett for personlige skattytere og Internasjonal skatt for virksomheter. Kurset kan også tas som et selvstendig kurs, for å få et innblikk i begreper som ofte brukes på dette rettsområdet. Er du ute etter å kunne bruke regelverket i praksis, anbefaler vi at du går direkte videre til de to kursene som nevnt over, etter at du har gjennomført dette kurset.

Innhold:

• Internrett, skatteavtaler og andre internasjonale rettskilder
• Globalskatteplikt vs. Kildeskatteplikt
• Dobbeltbeskatning

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholder: Emma Nilsen Vonen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time skatt/avgift
Revisor: 1 time skatte- og avgiftsrett