Nettkurs: Dypdykk i midlertidige forskjellerKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2990

Feil i midlertidige forskjeller ved fusjon, tilvirkningskontrakter eller leasing kan ha store skattemessige konsekvenser. Dette kurset gir deg løsningene.

Dette dybdekurset omfatter en grundig gjennomgang av midlertidige forskjeller, med unntak av de vanligste, som driftsmidler, varer og kundefordringer som blir gjennomgått i kurset "Hvordan kontrollere skatteberegningen for AS". I dette kurset går vi blant annet gjennom tilvirkningskontrakter, leasing, fusjon/fisjon og aksjer. Både regnskapsmessige og skattemessig regelverk blir gjennomgått med eksempler for å vise hvorfor det oppstår forskjeller. Vi viser eksempler på rapportering i årsoppgjørssystemet Periode & År. For å få maksimalt utbytte av kurset, er det en forutsetning at du allerede har grunnleggende kunnskap om skatteberegning. Det er også en fordel om du tidligere har deltatt i vårt kurs "Hvordan kontrollere skatteberegningen for AS".

Innhold:

• Skattekostnad og utsatt skatt/utsatt skattefordel
• Langsiktig fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
• Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt
• Leasing
• Fusjon, fisjon og omdannelse
• Andre forskjeller
• Midlertidige forskjeller som ikke skal rapporteres

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder: Elin Petersen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time finansregnskap, 2,5 timer skatte- og avgiftsrett
Revisor: 1,5 time finansregnskap, 2,5 timer skatte- og avgiftsrett