Nettkurs: Innføring i fusjonKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1310

Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren en oversikt over grunnleggende og viktige bestemmelser vedrørende fusjon, og å belyse viktige forhold en må være klar over knyttet til aksjerettslig, skattemessig og regnskapsmessige problemstillinger.

Det gjennomgås også case knyttet til sentrale problemstillinger og vanlige fusjonstyper.

Innhold

• Definisjonen av fusjon i aksjeloven
• Krav til skattemessig kontinuitet
- på selskapsnivå
- på aksjonærnivå
• Skattemessige konsekvenser av feil behandling etter aksjelovgivningen
• Tilleggsvederlag og skatt
• Gjennomgang av vanlige fusjonsformer
- Alminnelig opptaksfusjon
- Mordatterfusjon
- Konsernfusjon (trekantfusjon)
- Søsterfusjon
• Valg av regnskapsprinsipp
- Kontinuitet eller virkelig verdi
- Selskapskontinuitet vs. konsernkontinuitet
• Case
- Mordatterfusjon
- Søsterfusjon
- Trekantfusjon

Varighet 90 minutter

Kursholder: Audun Stenberg

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 0,5 timer rettslære, 0,5 timer finansregnskap, 0,5 timer skatt/avgift
Revisor: 0,5 timer annet, 0,5 timer regnskap, 0,5 timer skatterett