Nettkurs: Grunnleggende skatterettslige prinsipperKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1790

I dette kurset skal vi gå gjennom tre grunnleggende skatterettslige prinsipper, innvinning, tidsfesting og kostnader, og vise hvilken praktisk betydning disse prinsippene har.

Grunnleggende skattemessige regler:

Innhold:

• Innvinning av inntekter og kostnader
- Skillet mellom inntektsmulighet og opptjent inntekt
- Skillet mellom innvinning og tidfesting
- Nærmere om tidspunktet for innvinning
• Tidfesting av inntekter og kostnader
- Hvilket år skal enn inntekt skattlegges
- Tidfesting generelt
- Tidfesting av gevinster
• Fradragsrett for kostnader
- Vilkåret om tilknytning til skattepliktig inntekt
- Vilkåret om formuereduksjon
- Vilkåret om riktig skattesubjekt

Kursnivå: Grunnleggende.

Kursholder: Øyvind Harila.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatt/avgift
Revisor: 1,5 time skatte- og avgiftsrett