Nettkurs: Grunnleggende skatterettslige prinsipperKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2190

I dette kurset skal vi gå gjennom tre grunnleggende skatterettslige prinsipper, innvinning, tidsfesting og kostnader, og vise hvilken praktisk betydning disse prinsippene har.

Grunnleggende skattemessige regler:

Innhold:

• Innvinning av inntekter og kostnader
- Skillet mellom inntektsmulighet og opptjent inntekt
- Skillet mellom innvinning og tidfesting
- Nærmere om tidspunktet for innvinning

• Tidfesting av inntekter og kostnader
- Hvilket år skal enn inntekt skattlegges
- Tidfesting generelt
- Tidfesting av gevinster

• Fradragsrett for kostnader
- Vilkåret om tilknytning til skattepliktig inntekt
- Vilkåret om formuereduksjon
- Vilkåret om riktig skattesubjekt

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder: Øyvind Harila.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatte- og avgiftsrett
Revisor: 1,5 time skatte- og avgiftsrett