Årsavslutning og skattKursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Oslo, Etterstad
Oslo
Kursadresse: Østensjøveien 27, 0661 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Kurset baseres på et case som har til hensikt å vise forskjellige sider av programmet samt kobling mellom disse. I tillegg vil det være faglig innhold i emner som naturlig faller inn i arbeidet fra råbalanse til endelig årsregnskap for eksempel utbytte, konsernbidrag og midlertidige forskjeller.

Innhold:
Vi starter i Årsavslutning der vi henter informasjon fra Brønnøysundregisteret, legger inn saldobalansen før disponering og foretar avstemminger av viktige balanseposter før den kobles til Skatt. I Akelius Skatt gjør vi ferdig selvangivelsen med alle ligningspapirene, beregner utbytte og konsernbidrag, beregner skatter og øvrig disponering. Når dette er ferdig, fortsetter vi i Årsavslutning. Der genererer vi tilleggsposter og gjør ferdig hele årsoppgjøret med årsberetning og noter samt innsendelse til Altinn.

Vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap og 3,5 timer skatterett for revisorer.