Web kurs - Årsoppgjør i praksisKursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00 og 12.00 - 15.00
Varighet: 2 dager på 3 timer
Pris: 3.450

Wolters Kluwer og Skattebetalerforeningen inviterer til Årsoppgjør i praksis. Etter endt kurs vil du kunne sette opp årsregnskapet med årsreberetning og noter i Årsavslutning samt opprette skattemelding med tilhørende skjemaer i Skatt.

Kursdeltagerene benytter pc og jobber aktiv med et case.(Man trenger ikke å ta med egen pc)

Kurset vurderes til 3,5 timer skatterett og 3,5 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 3,5 timer regnskap og 3,5 timer skatterett for revisorer.

INNHOLD
I ÅRSAVSLUTNING:

1. Kort introduksjon av programmet
2. Kort forklare hvordan man kan jobbe effektivt i Årsavslutning ved bruk/tilpasning av arbeidsgang og snarveier i programmet.
3. Gjennomgang av viktige innstillinger
4. Importere saldobalanse
5. Bruke linjeinndeling til å knytte saldobalansen til næringsoppgave, evt. endre inndeling for både resultat og balanse (legge til ny linje/endre plass på linje eller slette linje)
6. Vise hvordan en linje kan bli synlig i balansen
7. Innføring i bruk av anleggsregister
8. Overføre saldobalanse til Skatt

I SKATT:
1. Opprette Skattemelding RF 1028 i Skatt med tilhørende skjemaer (Næringsoppgave RF1167, Midlertidige forskjelleskjema RF1217, Egenkapitalskjema RF 1052, Saldoskjema RF 1084)
2. Kontrollere/Avstemme skjemaer
3. Disponere resultat (legge til Konsernbidrag, utbytte, korrigere utsatt skatt/utsatt skattefordel)

I ÅRSAVSLUTNING:
1. Hente disponering fra Skatt og postere denne i Årsavslutning
2. Ferdigstille regnskapet ved å sette opp årsregnskapet, årsberetning og noter

FORMÅL
Kurset gir brukeren en grundig innføring, samt opplæring i hvordan man effektivt og rasjonelt kan bruke programmene.

Kursholder: Sidharth Kohli