Web kurs - Oppfriskning ÅrsoppgjørKursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 10:00 - 11:00
Varighet: 1 timer
Pris: 850

Vi vil gjennomgå arbeidsgangen fra Årsavslutning til Skatt . Kurset vurderes til 1 time finansregnskap.

INNHOLD
• Overføring fra i fjor og import av årets tall
• Tilpassing av arbeidsgang og linjeinndeling
• Balanseavstemming og dokumentasjon
• Avstemming og disponering i Skatteskjemaer
• Utarbeidelse av årsregnskapet med noter
• Innsending til Altinn og digital signatur


Kursholder: Sidharth Kohli