Nettkurs: UtbytteKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1310

Målsettingen med kurset er å gi oversikt over en del av de viktigste bestemmelsene vedrørende utbytte i aksjeloven, med spesielt fokus på forhold som er viktige for utbytteplanlegging.

Det ses i denne forbindelse på noen av mulighetene og utfordringene som har oppstått gjennom den pågående prosessen med forenklinger i aksjeloven. I tillegg gjennomgås noen av de vanligste problemstillingene knyttet til regnskapsmessig behandling av utbytte.

Innhold

• Beregning av maksimalt utbytte
- Kapitalendringer
- Lån til aksjonær
• Ulike former for utbytte
- Ordinært utbytte, ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte
• Regnskapsføring for den som utdeler utbytte
- Presentasjon i regnskapet
- Disponering
• Regnskapsføring for den som mottar utbytte
- Inntektsføring vs reduksjon av balanseført verdi
- Tidspunkt for inntektsføring

Varighet 1,5 time.

Kursholder: Audun Stenberg.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære, 0,5 timer finansregnskap
Revisor: 1 time annet, 0,5 timer regnskap