HMS kurs for ledere på nettKursarrangør: HMSdirekte.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer deg!
Varighet: 1 time
Pris: .990

Rask, effektiv og rimelig gjennomføring av lovpålagt HMS kurs for ledere. Innholdet er basert på veiledningen gitt av Arbeidstilsynet . Godkjent kursbevis utstedes umiddelbart etter betaling. Tilgang til internkontrollsystem (HMS perm) er inkludert i kursavgiften. Betal med kredittkort eller faktura

Våre kurs legger stor vekt på å gjøre HMS arbeidet effektivt og tilpasset din arbeidssituasjon. Prosessen gjøres i følgende steg:
1) Du leser først gjennom pensum som vi har gjort lett tilgjengelig og lesbart. Innholdet forholder seg til kravene myndighetene stiller og bygger på veiledningen fra Arbeidstilsynet. Dette tar fra 1-5 timer avhenging av kompetanse og hvor dypt man ønsker å gå.
2) Du gjennomfører "eksamen. Testen kan du ta når du vil og har til hensikt å kontrollere at du har riktig kompetansenivå. Eksamen tar ca 30 minutter og må gjennomføres i sammenheng.
3) Du betaler HMS kurset med kredittkort eller faktura og kan laste ned kursbeviset umiddelbart.
4) Du får også tilgang til internkontrollsystemet enten på nett eller som et nedlastbart dokument.

HMS kurset, med tilhørende internkontrollsystem, er svært godt egnet for små, gjerne nystartede bedrifter som ikke har råd eller tid til eksterne HMS kurs eller har kompetanse til intern HMS opplæring. Vårt mål er å gi de små bedriftene en god start på HMS arbeidet.

Videre sier Arbeidstilsynet at opplæringen og kurset skal være tilpasset den enkelte bedrifts situasjon og behov. Vi vet at ikke alle bedrifter har hverken behov eller, frem for alt, råd til å reise bort i 2-3 dager og delta på et dyrt kurs på et flott konferansesenter eller hotell. Ikke bare koster kurset skjorta, men reisekostnader og tapt arbeidsinntekt må også regnes med.

Internkontrollsystemet som følger med HMS kurset er minst like viktig som selge kursbeviset. Myndighetene krever at HMS arbeidet dokumenteres og forbedres som en del av det daglige virket i bedriften. Med vårt nettbaserte HMS system er dette enkelt og effektivt.

HMS kurset vårt har følgende mål:
* Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
* Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
* Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
* Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
* Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
* Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
* Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

Målgruppe for kurset

Ledere på alle nivå i små og mellomstore bedrifter.

Kursmateriell

Alt kursmateriell er tilrettelagt på nett. https://webhms.no/kurs/

Eksamen / sertifisering

Eksamen gjennomføres på nett. Ved bestått HMS kurs utstedes godkjent kursbevis som bekrefter at obligatorisk HMS opplæring for ledere ihht Arbeidstmiljøloven §3-5

Uttalelser

Greit og oversiktlig, for meg som har en travel hverdag og bor ute i distriktet var det meget rasjonelt å gjøre dette slik!