HMS-kurs for ledere - webinarKursarrangør: ShowMe
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.900
Neste kurs: 20.08.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere - webinar. Arbeidsmiljølovens §3 - 5 stiller krav til arbeidsgivere og ledere om opplæring i systematisk helse, miljø og sikker­hetsarbeid. Kurset gir innsikt i HMS-lovverket og hvordan man som leder kan bygge opp og lede en god HMS-kultur i bedriften.

Innhold:
Gode HMS-rutiner vil gi økt trivsel, bedre omdømme og økt lønnsomhet i bedriften. Kursformen er teori og diskusjon rundt reelle utfordringer hos bedriftene, og kursleder kommer gjerne med forslag på løsninger på deltakernes HMS-utfordringer. Vi får meget gode tilbakemeldinger på våre kurs og flere av våre kursdeltakere ønsker å bruke oss som bedriftsrådgivere i sin bedrift etter kurset.

Agenda:
• Arbeidsmiljøloven
• Roller i HMS-arbeidet
• Medarbeidersamtalen
• Krav til arbeidsmiljøet
• HMS-forskrifter
• Risikovurdering
• Internkontroll

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunsj, kurskompendium, kursbevis og support etter endt kurs

Målgruppe for kurset:
Arbeidsgiver, øverste leder og mellomledere i en bedrift, samt andre som ønsker en innføring i HMS-arbeid.

Nyhet
Kurset kan nå også tas nettbasert. Kursdeltaker får da elektronisk tilgang til kurset.