HMS-kurs for ledere i Rogaland

Den nye arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som sier at alle firmaers daglige leder skal gjennomgå kurs og opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Her finner du kurs i HMS for ledere over hele landet. Opplæring kan tas både som klasseromsopplæring eller via nettstudie. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg og din bedrift.

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Arbeidsmiljølovens §3 - 5 stiller krav til arbeidsgivere og ledere om opplæring i systematisk helse, miljø og sikker­hetsarbeid. Kurset gir innsikt i HMS-lovverket og hvordan man som leder kan bygge opp og lede en god HMS-kultur i bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 5.900 kr
Sandnes Sandnes 1 dag 5.900 kr
Stavanger Stavanger 12.04.2023 1 dag12.04.2023 5.900 kr

Oppfriskning i HMS og Arbeidsmiljø for verneombud, ledere og AMU

Vi tilbyr oppfriskningskurs i HMS og Arbeidsmiljø for verneombud, ledere og AMU. Kurset passer for de som tidligere har gjennomført HMS-opplæring og som ønsker en oppfriskning / oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 5.900 kr
Sandnes Sandnes 1 dag 5.900 kr
Stavanger Stavanger 12.04.2023 1 dag12.04.2023 5.900 kr

Grunnkurs i verne og miljø

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljø. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud / ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.05.2023 4 dager02.05.2023 12.400 kr

Grunnkurs i verne og miljø (engelsk)

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljø på engelsk. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud / ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 12.400 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Målsettingen er at etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper Arbeidsmiljøloven krever av ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Verne og miljøarbeid repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i verne og miljøarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Arbeidsmiljøutdanning (40 timer)

Vi tilbyr arbeidsmiljøutdanning (40 timer). Grunnopplæring i arbeidsmiljø er et kurs som skal engasjere og sette i gang prosesser hos kursdeltaker. Opplæringen skjer i klasserom med mange praktiske eksempler og med gode muligheter for diskusjon rundt din rolle i HMS arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 5 dager (40 timer) 7.350 kr
Tysvær Tysvær 11.04.2023 (+1) 5 dager (40 timer)11.04.2023 (+1) 7.350 kr

Granskningsledelse

Vi tilbyr kurs i granskningsledelse. Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nesten ulykker. Det legges et større ansvar over på de ulike bedrifter at de selv skal gjennomføre interne granskninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tysvær Tysvær 04.05.2023 2 dager04.05.2023 7.950 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven §3 - 5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet. Avholdes i samarbeid med AOF Haugland som er kursansvarlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tysvær Tysvær 14.04.2023 (+1) 1 dag14.04.2023 (+1) 2.950 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Arbeidsmiljølovens §3-5 krever at alle virksomheters daglige leder eller øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.05.2023 (+1) 1 dag08.05.2023 (+1) 3.850 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Har du som leder gjennomført den lovpålagte HMS opplæringen? Dette kurset er obligatorisk for arbeidsgivere. Målet med kurset er å motivere ledere til å integrere et velfungerende HMS arbeid i bedriftens forbedrings og endringsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2.500 kr
Stavanger Stavanger 2.500 kr

Mandatory HSE-training for employers

Managers are responsible for ensuring that the company they manage at all times fulfills requirements from Norwegian government and local authorities. Also, The HSE management system is monitored regularly by an internally organized HSE organization with elected HSE representatives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag fra 4.720 kr

HMS grunnkurs - webinar

Vi tilbyr HMS grunnkurs som webinar. Målet er å gjøre det lett for deltakerne å lykkes med HMS-arbeidet ved å gi deltagerne en forståelse av egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet, og hvilke muligheter som ligger i et aktivt samspill med andre HMS-aktører knyttet opp mot formålet med HMS-regelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 9.910 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 9.910 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Kurset gir deg som leder den opplæringen som er nødvendig for å møte arbeidsmiljølovens krav og plikter, og loven sier at virksomhetens øverste leder skal ha gjennomført opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 timer fra 2.200 kr
Stavanger Stavanger 8 timer fra 2.200 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>